Skip to main content
Skip table of contents

Spara ett projekt

Utgångspunkt

Procedur

 1. Klicka på Öppna i den vänstra menyn.
  Resultat: 
  • Om projektet redan har sparats kommer det att sparas i samma mapp och med samma namn.
  • Om projektet ännu inte har sparats öppnas Utforskaren.
 2. Om Utforskaren öppnas ska du göra följande:
  • Välj en mapp och ett namn.
  • Klicka på knappen Spara.

Klicka i den vänstra menyn på Spara som om du vill spara projektet i en annan mapp eller med ett annat namn.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.