Skip to main content
Skip table of contents

Skapa en tidsperiod

Utgångspunkt

Procedur Tidsperiod med fasta tider

Med en tidsperiod med fasta tider kan du välja mellan olika möjligheter:

 • Från tid 1  till  tid 2
 • Före  tid
 • Efter  tid
 • Vid  tid

 

För att ange tiderna kan du:

 • skriva in tiden eller 
 • klicka på klocktecknet och bläddra till önskad tidpunkt.


I detta exempel på ett tidsschema för utomhusbelysning är tidsperioderna inställda från kl. 6:00 till 7:00 och från kl. 21:00 till 23:00.

Procedur Tidsperiod baserad på den astronomiska klockan

En tidsperiod baserad på den astronomiska klockan fastställs av soluppgång och solnedgång.

 1. Välj mellan:
  • Från: Från soluppgång till solnedgång.

  • Före: Från midnatt fram till den inställda tiden, t.ex. före soluppgång.
  • Efter: Från den inställda tiden, t.ex. efter solnedgång, fram till midnatt.
  • Vid: Från den inställda tiden, t.ex. vid solnedgång

 2. (valfritt) Justera tiden för soluppgång och solnedgång genom att tilldela en förskjutning. Du kan ställa in den högst 2 timmar före eller 2 timmar efter soluppgång eller solnedgång.

 3. (valfritt) Markera "inte tidigare än" och/eller "inte senare än" och ange önskad tid.


I detta exempel har tidsschemat för utomhusbelysning ställts in så att utomhusbelysningen är tänd från 1 timme efter solnedgång till 1 timme före soluppgång, men inte tidigare än kl. 20:00.

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.