Skip to main content
Skip table of contents

Rum

I Niko Home Control-programmeringsprogramvara II version 2.x arbetar du med ritade rum.

Vad är ett rum?

Du kan betrakta ett rum som en behållare som innehåller alla kontroller och enheter inom det rummet på planritningen.

Alla kontroller och enheter som är placerade utanför planritningen läggs i rummet "Hem".

Du ritar rum:

  • ovanpå de olika områdena i den importerade planritningen, eller

  • direkt på duken om du inte har någon planritning.

När du har ritat ett rum tilldelar du ett namn och en ikon till det i enlighet med namnet och funktionen för rummet.

Alt text

Rummen visas på pekskärmen och i appen med de valda namnen och ikonerna.

Fördelar med att arbeta med rum

Att arbeta med rum har följande fördelar: 

  • När du flyttar ett rum på ritytan följer även alla kontroller och enheter i rummet med.

  • När du placerar kontroller och enheter i ett rum på ritytan läggs de automatiskt till i rummet på pekskärmen och i appen. Kontrollens eller enhetens ursprungliga namn bibehålls.

  • När du skapar en enkel åtgärd för vissa kontroller och enheter tilldelas denna enkla åtgärd automatiskt till rummet där den första enheten befinner sig.

  • När du skapar en ny kontroll eller enhet läggs denna kontroll eller enhet automatiskt till i det sist valda rummet.

  • Den valda ikonen och namnet används på pekskärmen och i appen. Samma ikon används för samma rum överallt. Det gör det enkelt att använda olika enheter.

När du lägger till en kontroll eller enhet på ritytan ska du först välja ett rum och sedan lägga till kontrollen eller enheten. Då hamnar kontrollen eller enheten direkt i rätt rum.

Använda rum på pekskärmen and in the app

Som standard visas rummen på pekskärmen i den ordning i vilken de skapades.

I menyn Översikt > Pekskärmsprofiler > Organisera och redigera kan du för varje pekskärmsprofil ställa in vilka rum, enkla åtgärder och rutiner som ska synas på denna pekskärm och i vilken ordning.

I Översikt > Mobilapp kan du för varje profil i mobilappen ställa in vilka rum, enkla åtgärder och rutiner som måste vara synliga i appen. Du kan ställa in ordningen på rummen i appen.

Pekskärm

Niko Home-appAnvända rum i appen

I appen visas alla rum i alfabetisk ordning.

I Niko Home Control-programmeringsprogramvara II version 2.x:

  • kan du inte ändra rummens ordning

  • kan du inte dölja enkla åtgärder, rutiner eller rum.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.