Skip to main content
Skip table of contents

Redigera anslutna tjänster

Utgångspunkt

  • Du har aktiverat en ansluten tjänst.
  • Din Niko Home Control-installation är online.
  • Du är i översiktsfönstret  Översikt  .

Procedur

  1. Klicka på  Hantera anslutna tjänster.  Här hanterar du alla tjänster som är länkade till din installation, inklusive tjänster från partnermärken.


  2. I avsnittet Aktiverade tjänster klickar du på pilen bredvid den anslutna tjänst du vill koppla bort från din installation.


  3. Klicka på Redigera.

  4. Gör de nödvändiga förändringarna av aktiveringsuppgifterna.

  5. Klicka på Återanslut.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.