Skip to main content
Skip table of contents

Programmering i några enkla steg

Du kan programmera Niko Home Control-programmeringsprogramvara II version 2.x med följande steg:

  1. Skapa ett projekt och ange projektinformation
  2. Importera en planritning och/eller rita rum
  3. Lägga till kontroller, enheter, enkla åtgärder, rutiner, logiker och tidsscheman
  4. Endast för installationer av typen ansluten kontrollenhet: Skapa en central, fyll centralen med moduler och tilldela enheter till modulerna
  5. Adressering
  6. Ladda upp projektet till den anslutna kontrollenheten eller trådlösa gatewayen
  7. Testa.


  

Du kan programmera i steg. För att ladda upp en del av ditt program måste du gå igenom steg 4, 5 och 6.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.