Skip to main content
Skip table of contents

Öppna ett projekt

Utgångspunkt

Procedur

  1. Klicka på Öppna projekt i den vänstra menyn.
  2. Gör något av följande:
    1. Om du vill öppna den aktiva versionen av projektet från den trådlösa gatewayen eller den anslutna kontrollenheten ska du först ansluta datorn till gatewayen eller den anslutna kontrollenheten. Klicka på Öppna bredvid projektnamnet.
    2. Om du vill öppna en lagrad version från din dator klickar du på Öppna under Öppna version som är lagrad på datorn. Navigera till mappen på datorn där .nhc2-filen har sparats och klicka på Öppna.
      Resultat: Översiktsfönstret Översikt öppnas och visar Projektinformation och inställningar.

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.