Skip to main content
Skip table of contents

Koppla bort en enhet från en modul

Utgångspunkt

Procedur

  1. Klicka på modulen i centralen från vilken du vill koppla bort enheter.
    Resultat:
    Panelen Tilldela enheter till (modulens namn) öppnas och visar en översikt över den valda modulen.
  2. Välj de tilldelade enheterna du vill koppla bort.

  3. Klicka på korset bredvid namnet eller på minustecknet för den aktuella enheten på ritytan för att koppla bort den från modulen.

  4. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Fyll central.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.