Skip to main content
Skip table of contents

Koppla bort eller länka en enkel åtgärd från/till en kontroll eller en enhet

Utgångspunkt

Procedur

 1. Klicka på symbolen för den enkla åtgärden. 
  Resultat:
  Panelen Enkel åtgärd öppnas och visar:
  • den enkla åtgärdens namn,
  • en översikt av alla kontroller och enheter som är länkade till den och deras beteende och parametrar.
 2. Du kan göra följande:

  • Klicka på minustecknet för en länkad kontroll eller enhet för att koppla bort den från den enkla åtgärden.

  • Klicka på plustecknet för en länkad kontroll eller enhet för att länka den till den enkla åtgärden.
 3. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Skapa.

Varning: en enkel åtgärd måste bestå av minst en enhet och en kontroll, annars kan du inte spara den enkla åtgärden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.