Skip to main content
Skip table of contents

Kombination av Sök, Filter och Flervalsverktyg

Du kan kombinera verktygen Sök, Filter och Flervalsverktyg hur du vill för att skapa en ännu kraftfullare sökfunktion.

Utgångspunkt

Ett exempel: 

 • Ditt projekt innehåller både jalusier och markiser.
 • Du vill skapa en enkel åtgärd för att styra alla jalusier samtidigt.
 • Du är i översiktsfönstret Skapa.

Procedur

 1. Skapa en enkel åtgärd och välj kontrollen.
 2. Klicka på knappen Inget filter och välj endast "öppna/stäng-enheter".
  Resultat:
  Jalusier och markiser förblir synliga, andra element blir grå.
 3. Skriv "Jalu" i sökrutan.
  Resultat:
  Endast jalusierna förblir synliga, markiserna blir grå.
 4. Använd Flervalsverktyg för att välja alla jalusier och lägga till dem i den enkla åtgärden. 

         

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.