Skip to main content
Skip table of contents

Justera inställningarna på en videoenhet

 • Din installation är konfigurerad med den senaste programmeringsmjukvaran (version 2.15 eller senare).
 • Du är ansluten till installationen.

Utgångspunkt

Procedur

 1. Klicka på videodörrstationen.
  Resultat: Panelen med information visas. 
 2. Under Enhetsinställningar flyttar du reglaget för den inställning du vill justera åt vänster eller höger för att sänka eller höja värdet.
  Inställningarna gäller hela enheten, inte en specifik knapp.
  De nya inställningarna laddas automatiskt upp till videoenheten.
  Du kan justera följande inställningar:

  InställningBeskrivningExempelStandardvärde
  knappkänslighetFör att justera hur hårt/mjukt du måste trycka på knappen för att sätta igång ett samtal.Om du sänker inställningen startas ett samtal när dörren, som stängs i närheten av videoenheten, vibrerar.90
  högtalarvolymFör att justera volymen på videoenhetens högtalare (utomhus).Höj inställningen när det är mycket ljud framför huset, t.ex. tung trafik.110
  ringsignalens volym

  För att justera volymen på videoenhetens ringsignal (utomhus) när ett samtal startas.

  Sänk inställningen om din granne klagar på ljudet.2
  mikrofonkänslighet

  För att justera utemikrofonen och plocka upp omgivningsljud. När du gör det justerar du volymen inomhus.

  Sänk inställningen när det är tung trafik på gatan.65JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.