Skip to main content
Skip table of contents

Justera driftläge för en tryckknapp

Du kan justera driftläget för följande tryckknappar:

 • generiska tryckknappar med eller utan indikatorlampa

 • tryckknappsgränssnitt som används som fyrfaldig kontroll

 • tryckknappstillägg

 • trådlösa tryckknappar

Du ansluter ett tryckknappsgränssnitt till en extern (vattentät) tryckknapp för att ansluta det till bussen. Du kan programmera gränssnittet på olika sätt: dimmer, jalusi, ventilation eller fyrfaldig kontroll.

Utgångspunkt

Procedur

 1. Klicka på tryckknappen.
  Resultat: Panelen med information visas.

 2. Klicka på Driftläge
  Resultat: Menyn Ställ in driftläge visas.

 3. Justera driftläget så här:

 • Välj Kort tryck för att aktivera den enkla åtgärden eller rutinen genom att trycka kort på tryckknappen.

 • Välj Tryck och håll för att aktivera den enkla åtgärden eller rutinen genom att hålla ner tryckknappen. Ställ in Tid (minst 1 sek. – högst 59 sek.).

 • Välj Tryckknappsläge för att aktivera den enkla åtgärden eller rutinen så länge som du håller tryckknappen nertryckt.

Video

Se några exempel här. Sätt på ljudet för att se videon.

Kort tryck

https://www.youtube.com/embed/YtKbABsTyh0

Tryck och håll

https://www.youtube.com/embed/0E_vEP6MEfc

Tryckknappsläge

https://www.youtube.com/embed/48zhvCs0jaIJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.