Skip to main content
Skip table of contents

Inaktivera anslutna tjänster

Utgångspunkt

  • Du har aktiverat en ansluten tjänst.
  • Din Niko Home Control-installation är online.
  • Du är i översiktsfönstret  Översikt .

Procedur

  1. Klicka på  Hantera anslutna tjänster.  Här hanterar du alla tjänster som är länkade till din installation, inklusive tjänster från partnermärken.


  2. I avsnittet Aktiverade tjänster klickar du på pilen bredvid den anslutna tjänst du vill koppla bort från din installation.


  3. Klicka på Inaktivera.
    Resultat: Partnerfunktionerna försvinner från dina Niko Home Control-appar, pekskärmar och Digital black-enheter.
    Om partnerfunktioner används i Niko Home Control-åtgärder kommer dessa funktioner inte längre att utföras.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.