Skip to main content
Skip table of contents

Energiövervakning med eko-display

Vad är energiövervakning med eko-display?

Med rutinen Energiövervakning med eko-display kan du konfigurera vilken energikanal som visas på eko-displayen.
Du kan också välja följande uppmätta energikanaler:

 • elförbrukning

 • elproduktion

 • gasförbrukning

 • vattenförbrukning

Utgångspunkt

 • Du har skapat följande:

  • eko-display

  • avläsning elektricitet enfas

  • avläsning elektricitet trefas

  • avläsning elektricitet via puls

  • vattenavläsning

  • gasavläsning

 • Du är i översiktsfönstret Skapa.

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Rutin.
  Resultat:
  Panelen Rutin visas.

 2. Välj rummet så här:

  • Välj Rum i listrutan.

  • Klicka på rummet på ritytan.

 3. Klicka på pilen bredvid kategorin Energihantering.

 4. Klicka på Energiövervakning med eko-display.


 5. Ge rutinen ett namn.

 6. Ställ in beteendet så här:

  BeteendeVad?Hur?
  AVälj den eko-display där du vill visa de uppmätta energivärdena.

  Klicka på symbolen för eko-displayen du vill inkludera i rutinen.

  Du kan endast lägga till en eko-display per rutin.

  BVälj de energikanaler för vilka du vill visa värdena på eko-displayen.

  Klicka på energikanalernas symboler.

  Du kan lägga till flera kanaler per rutin.  Minst en kontroll eller enhet krävs för både beteende A och beteende B. Om du inte lägger till denna kontroll eller enhet visar rutinsymbolen en varning. Under beteendet visas följande meddelande: du måste lägga till minst en kontroll eller enhet för att slutföra åtgärden.


 7. I denna rutin kan du inte ställa in några parametrar. Du kan dock anpassa andra inställningar som påverkar denna rutin.

  Klicka på ...För att ...
  Översikt > Projektinformation och inställningar > Globala inställningar

  anpassa avläsningarnas valuta och tariffer. 

  enheterna på ritytan:

  • avläsning elektricitet enfas
  • avläsning elektricitet trefas
  • avläsning elektricitet via puls
  • vattenavläsning
  • gasavläsning
  • lägga till ett kort namn (det visas på eko-displayen),
  • välja mellan en global avläsning av förbrukning, en partiell avläsning av förbrukning och, för el, en avläsning av produktionen,
  • ange antalet pulser per enhet: pulser/kWh för el och pulser/ för vatten och gas.


Video

Se ett exempel här. Sätt på ljudet för att se videon.

https://www.youtube.com/embed/r20oeBpcmz4


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.