Skip to main content
Skip table of contents

Elektrisk uppvärmning

Vad är elektrisk uppvärmning?

Med rutinen Elektrisk uppvärmning kan du ansluta en termostat, en tryckknapp med LED och komfortsensorer eller en Digital black 24 V till ett elektriskt uppvärmningssystem.

Digital black 230V kan inte användas som termostat.

Utgångspunkt

 • Du har skapat följande:

  • för en befintlig installation: en termostat, en tryckknapp med LED och komfortsensorer eller en Digital black 24 V

  • för en ny installation: en tryckknapp med LED och komfortsensorer eller en Digital black 24 V

  • elektrisk uppvärmning

 • Du är i översiktsfönstret Skapa.

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Rutin.
  Resultat:
  Panelen Rutin visas.


 2. Välj rummet så här:

  • Välj Rum i listrutan.

  • Klicka på rummet på ritytan.

 3. Klicka på pilen bredvid kategorin Klimatkontroll.

 4. Klicka på Elektrisk uppvärmning.

 5. Ge rutinen ett namn.

 6. Ställ in beteendet så här:

  BeteendeVad?Hur?
  AVälj den termostat, den tryckknapp med LED och komfortsensorer eller den Digital black 24 V som ska styra den elektriska uppvärmningen i ett visst område.

  1 Klicka på kontrollens symbol.

  2 Klicka på enheten för elektrisk uppvärmning som du vill styra med den här kontrollen.

  Den valda kontrollen och elektriska uppvärmningen bildar tillsammans ett område.


  Minst en enhet krävs för både beteende A. Om du inte lägger till denna enhet visar rutinsymbolen en varning. Under beteendet visas följande meddelande: du måste lägga till minst en enhet för att slutföra området.


 7. Upprepa stegen ovan för att skapa elektriska uppvärmningsområden för andra rum enligt önskemål. Klicka varje gång först på kontrollen och sedan på motsvarande elektrisk uppvärmning.


Video

Se ett exempel här. Sätt på ljudet för att se videon.

https://www.youtube.com/embed/G8m6drUx-a0
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.