Skip to main content
Skip table of contents

Ändra en kontroll eller en enhet

Du kan när som helst ändra följande kontroll- eller enhetsegenskaper:

 • namnet på kontrollen eller enheten

 • parametrarna för kontrollen eller enheten
 • rummet i vilket kontrollen eller enheten är placerad

Utgångspunkt

Procedur

 1. Klicka på kontrollen eller enheten du vill ändra.
  Resultat:
  Panelen med information visas.

 2. Du kan göra följande:

  • ändra namnet på kontrollen eller enheten

  • ändra parametrarna
  • ändra rummet genom att dra kontrollen eller enheten till ett annat rum på ritytan

   Om du drar en kontroll eller en enhet till ett annat rum kommer fältet Rum i den högra panelen att uppdateras automatiskt.

 3. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Skapa.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.