Skip to main content
Skip table of contents

Adressera kontroller och enheter

 • Om du vill adressera Digital black, 24 V och länka den till din Niko Home Control-installation ska du använda Niko Home-appen.

 • Om du vill adressera en produkt för traditionell installation kan du använda både Niko Home Control-programmeringsprogramvaran och Niko Home-appen.

Utgångspunkt

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Kontroller och enheter.
  Resultat:

  • Panelen Adressera kontroller och enheter öppnas och visar adresstatus för de konfigurerade kontrollerna och enheterna.

  • Alla kontroller visas på ritytan.

 2. Klicka på plustecknet för kontrollerna för att lägga till dem i listan i panelen. Gör detta i den ordning i vilken du vill adressera dem.

  Du kan välja hur många kontroller du vill inkludera i listan samtidigt. I slutänden måste alla kontroller adresseras.

  Använd verktygen Sök, Filter eller Flervalsverktyg vid behov.

 3. Gå runt i huset och tryck på alla tangenter för varje kontroll i listan. Följ ordningen som anges i programmeringsprogramvaran.

 4. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Adressera.

Video

Se ett exempel här. Sätt på ljudet för att se videon.

https://www.youtube.com/embed/PyhPaDhpQOw

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.