Skip to main content
Skip table of contents

Viktig information version 2.0.1 preview Windows

Programvaruversion och utgivningsdatum

Niko Home Control-programmeringsprogramvara version 2.0.1 för Windows.  Med denna programvara kan du programmera en ny Niko Home Control-installation.

Releasedatum: 14/11/2017

Systemkrav 

 • Min. 4 GB RAM rekommenderas
 • Kompatibel med Windows 7 eller senare. Vi rekommenderar att du installerar alla officiella Windows-uppdateringar.
 • Minsta skärmupplösning: 1 366x768. Programmeringsprogramvaran visar en varning när den öppnas på en skärm med lägre upplösning.

Egenskaper

Designen och logiken hos programmeringsprogramvaran har gjorts ännu mer användarvänlig och tydlig. Hädanefter använder både installatören och slutanvändaren samma verktyg, installatören för att programmera installationen och slutanvändaren för att göra anpassningar. På så sätt erbjuder vi smartare lösningar som kräver mindre programmering.

Varje installation måste registreras på Nikos registreringswebbplats https://mynikohomecontrol.niko.eu med MAC-adressen och serienumret för connected controllern. E-postadressen och lösenordet som används vid registreringen behöver du sedan för ett styra installationen med mobila enheter och för att se energidata på pekskärmar. För båda dessa tillämpning krävs dessutom en aktiv internetanslutning.

Connected controllern måste uppgraderas för att kunna programmeras med denna programvara. Så snart som datorn är ansluten till en Niko Home Control-installation kommer programmeringsprogramvaran att föreslå en uppgradering av connected controllern. Utför endast denna uppgradering för nya Niko Home Control-installationer. Konverteringen av befintliga Niko Home Control-installationer är oåterkallelig och stöds inte av denna release. Övriga Niko Home Control-moduler kommer inte att uppgraderas förrän programmeringen är helt avslutad och har laddats upp till installationen. För pekskärm 550-20102 krävs en separat uppgradering med ett USB-minne (se ”Bruksanvisning” nedan).

Bruksanvisning

Packa upp filen NikoProgramInstallerWIN-v2.0.1.zip, du får 3 filer:

 1. README.txt: denna fil innehåller installationsinstruktionerna
 2. NHC-2.0.1600-release.exe:
  1. Installationen av programmet startar så snart som du öppnar denna fil (följ stegen på skärmen)
  2. Om PC:n är ansluten till internet kommer programvaran att föreslå att ladda ner en senare version om en sådan finns tillgänglig. Vi rekommenderar att du alltid använder den senaste versionen eftersom den innehåller de senaste funktionerna och felkorrigeringarna.
 3. NikoTouch3OS-v4.2.0.4392.zip:
  1. Denna fil behöver du för att kunna använda en pekskärm av 3e generationen (550-20102). Denna pekskärm känner du igen på lysdioden i högra övre hörnet.
  2. Du ska aldrig packa upp denna fil
  3. Kopiera zip-filen till ett tomt FAT32-formaterat USB-minne. När du tar ut USB-minnet ur en Windows-PC ska du använda alternativet "säker borttagning av maskinvara".
  4. Sätt in USB-minnet i USB-porten nedtill på pekskärmen och följ instruktionerna på skärmen.
  5. Senare uppgraderingar installeras automatiskt. För detta krävs en aktiv internetanslutning.

När ska den användas

Med denna programvara programmerar du en ny Niko Home Control-installation. Programvaran är kompatibel med connected controllern och alla produkter som hör till Niko Home Control-produktsortimentet vid tidpunkten för denna release, såvida inget annat anges.

Niko Home Control-installationer som programmerats med Niko Home Control-programmeringsprogramvaruversion 1.x behöver inte anpassas eller uppgraderas. 1.x-programvaran och apparna stöds fortfarande och är fortsatt tillgängliga för programmering och underhåll av befintliga installationer. Konverteringen av dessa installationer stöds för närvarande inte men kommer att erbjudas i en senare release. Från och med då kommer programmeringsprogramvaran att kunna läsa och konvertera befintlig .nhcp-programmering.

Varningar och kända problem

 • Skapa en ny programmeringsfil för varje ny installation. Vi avråder att återanvända en programmeringsfil som redan adresserats och laddats upp till en annan installation. Det kan resultera i en ny installation som inte fungerar.
 • Förse varje pekskärmsprofil med ett lösenord.
 • Logga in på nytt på Niko Home Control-appen efter varje uppladdning av en programmering till installationen
 • Logga ut från alla enheter innan du ställer in ditt lösenord på registreringswebbplatsen https://mynikohomecontrol.niko.eu. Om du inte gör det kommer alla enheter att visa ett felmeddelande.
 • Efter en uppladdning, en omstart av installationen eller ett strömavbrott kan det ta upp till 15 minuter innan pekskärmarna eller de mobila enheterna ansluts till installationen (även om enheten visar en annan status). Korrekt funktion av enheterna garanteras först efter att denna väntetid har förflutit. För pekskärmarna påbörjas denna väntetid först när skärmen tas ut ur viloläge (genom att röra vid skärmen).
 • Uppladdning och uppgradering är möjlig för såväl en trådbunden som en trådlös anslutning mellan datorn och installationen. Vi rekommenderar dock en trådbunden anslutning eftersom den är stabilare och säkrare.
 • I adresseringsfliken kan det dröja upp till en minut innan en extern videoenhet detekteras.
 • Belysningskretsar som används i åtgärder som styrs av en rörelsesensor får inte användas i andra åtgärder. Det kan leda till oönskat beteende.
 • Lysdiodernas beteende i Niko Home Control-tryckknapparna har alltid definierats i förväg och kan inte programmeras fritt.
 • Om controllern eller en energimodul byts ut kommer alla historiska energidata att gå förlorade.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.