Skip to main content
Skip table of contents

Ventilationsaktor

Beskrivning

Ventilationsaktorn styr det centrala ventilationssystemet via Niko Home Control-installationen. Modulen är lämplig
att användas med typ C-system (mekanisk utsugsventilation) eller typ D-system (mekanisk tillförsel- och utsugsventilation
med värmeåtervinning). Anslut ventilationssystemet till denna modul, istället för att ansluta det till tre- eller fyrvägsomkopplaren som medföljer
systemet. Vissa ventilationssystem har en modul, som är separat tillgänglig, för att styra systemet med ett
hemautomatiseringssystem.

Översikt


Drift

Kontrollenhetens bussignal aktiverar en av utgångarna på ventilationsaktorn. Varje utgång motsvarar en inställning på ventilationsenheten: låg (eko), normal eller hög. Utgångarna kan också aktiveras manuellt via knapparna på ventilationsaktorn. Kom ihåg att aktiveringen endast är tillfällig och kommer att upphävas av nästa busskommunikation.

Utgångarna aktiveras eller avaktiveras via energieffektiva bistabila relän i modulen.

Använd de specifika tryckknapparna för ventilation (se Väggmonterade brytarinsatser och tryckknappar) för att styra ventilationssystemet i hemmet. Kontroll av inställningar kan även upptas i stämningsinställningar.


Installation

Kontakta HVAC-installatören innan du påbörjar installationsprocessen. Kontakta tillverkaren för dessa system för mer information om hur du anpassar inställningarna på rätt sätt.

Kopplingsschema


Följ stegen nedan för att installera aktorn:

 • Kontrollera att installationen inte är ansluten till elnätet.
 • Läs ventilationsenhetens bruksanvisning för att kontrollera om den ska anslutas med två eller tre kontrolledningar.


En ventilationsenhet kan generellt anslutas på två olika sätt:

 • Med tvåtrådsstyrning ansluter du den gemensamma (common) terminalen från ventilationsenheten mellan två kontrolledningar. Om ingen kontrolledning väljs kommer ventilationssystemet att arbeta på den lägsta inställningen.
 • Med tretrådsstyrning ansluter du den gemensamma (common) terminalen från ventilationsenheten mellan tre kontrolledningar. Varje kontrolledning representerar en specifik ventilationsinställning.


VentilationsinställningTre trådarTvå trådar
låg (eko)kontakt 1*
normalkontakt 2kontakt 2
högkontakt 3kontakt 3


 1. Tryck fast modulen på DIN-skenan tills den klickar på plats.
 2. Anslut ventilationsinställning låg (eko) till skruvterminal 1’ (endast för system med tretrådsstyrning), normal till skruvterminal 2' och hög till skruvterminal 3’.
 3. Anslut den gemensamma (common) terminalen från ventilationsenheten till L-skruvterminalerna.
 4. Anslut ventilationsmodulen till föregående modul. För glidkontakten på den modulen åt höger tills den klickar in i ventilationsaktorn. Det säkerställer att buss- och försörjningsspänningen är ansluten.

Programmera ventilationsaktorn

Använd programmeringsprogramvaran för att välja när och hur länge ventilationssystemet ska vara aktivt för varje inställning, dvs. låg (eko), normal och hög. Du kan också välja hur länge den högsta inställningen ska vara aktiverad i boostläge. Dessutom kan ventilationskontroll tas med i andra Niko Home Control-funktioner, som t.ex. eko-funktionen eller kalendarbaserade funktioner.


Felkoder

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Om ett eller flera fel inträffar kommer LED-lampan att blinka för att ange felkoden för felet med högsta prioritet. Tabellen nedan ger en översikt över alla felkoder.


LEDÅTGÄRDFELMÖJLIGA LÖSNINGAR
STATUS-LEDBlinkar – en puls per två sekunderProgramvarufel

Fel programvaruversion*

*Ladda ner den senaste programvaruversionen

från Nikos webbplats för att uppgradera modulenTekniska data

 • maximal belastning: 230 V – 16 A per kanal
 • skruvterminaler för att styra 3 inställningar: låg (eko), normal eller hög
 • 2 x 4 skruvterminaler för 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm²
 • storlek: DIN 2E
 • glidkontakt för att ansluta modulen till efterföljande modul på DIN-skenan
 • CE-märkt
 • omgivningstemperatur: 0–45 °C


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.