Skip to main content
Skip table of contents

Underhåll och felsökning av gatewayen

WiFi-återställning


Slå på nätströmmen.

Från version 2.15 av Niko Home Control programmeringsprogramvara, tart en återställning dina nätverksinställningar.


StegÅtgärdVaraktighetLED-funktioner
1

Tryck på gatewayens kontrollknapp

Efter att ha tryckt i 2 sekunder kommer den blå lysdioden att lysa konstant. Du kan släppa knappen

2

Tryck på gatewayens kontrollknapp


Blå LED blinkar

Efter att ha tryckt i 10 sekunder kommer den blå lysdioden att lysa kontinuerligt i 4 sekunder. Du kan släppa knappen
3


Den röda lysdioden blinkar. WiFi-återställningen har slutförts Viktigt: Om en grön lysdiod lyser kontinuerligt efter WiFi-återställningen är den trådlösa gatewayen fortfarande ansluten till ditt hemnätverk via en UTP-kabel

Allmän återställning

En "allmän" återställning görs genom att ladda upp en tom konfigurationsfil till programmeringsprogrammet Niko Home Control.

Felsökning

ProblemLösning

Gatewayen är varken ansluten till ditt hemnätverk eller till internet. Den röda LED-lampan blinkar.

  1. Kontrollera om ditt hemnätverk fungerar ordentligt och har internetåtkomst.
  2. Konfigurera om gatewayens WiFi-nätverksanslutning:
    • Om du använder en UTP-kabel för att installera WiFi-nätverket: anslut gatewayen med en UTP-kabel (se Installation, steg 2, UTP) och konfigurera om gatewayens nätverksanslutning (se Installation, från steg 3).
    • Om du använder en WiFi-anslutning: konfigurera om nätverksinställningarna (se Installation, från steg 3). Om du inte kan komma åt nätverkskonfigurationsportalen: återställ WiFi-anslutningen (se WiFi-återställning)

Gatewayen är ansluten till ditt hemnätverk men är inte ansluten till internet.Kontrollera ditt hemnätverks internetanslutning. Du kan använda gatewayen i ditt hemnätverk utan en internetanslutning.
Jag vill ansluta gatewayen till ett annat nätverk. Den röda LED-lampan blinkar inte.

Konfigurera om gatewayens WiFi-nätverksanslutning:

  • Om du använder en UTP-kabel för att installera wifi-nätverket: anslut gatewayen med en UTP-kabel (se Installation, steg 2, UTP) och konfigurera om gatewayens nätverksanslutning (se Installation, från steg 3).
  • Om du använder en WiFi-anslutning: konfigurera om nätverksinställningarna (se Installation, från steg 3). Om du inte kan komma åt nätverkskonfigurationsportalen: återställ WiFi-anslutningen (se WiFi-återställning)

Gatewayen är ansluten till ett WiFi-nätverk vars SSID ställdes in på ”dold” efter initial anslutning till gatewayen. Gatewayen kommer inte att återansluta till det dolda SSID.

Gör SSID synligt igen. Gatewayen ska automatiskt återansluta till WiFi-nätverket efter några minuter. Om så inte är fallet ska du starta eller starta om gatewayen och kontrollera igen om den återansluter (se LED-beteende gateway).JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.