Skip to main content
Skip table of contents

Underhåll och felsökning av den trådlösa bryggan

Felsökning

ProblemMöjlig orsakFöreslagen lösning
LED är AVDin Niko Home Control-installation eller den anslutna kontrollenheten har ingen strömförsörjningSlå på strömmen

Den trådlösa bryggan är inte ansluten till den

anslutna kontrollenheten

Återanslut den trådlösa bryggan till din anslutna kontrollenhet. Se §Installation > steg 3

Den trådlösa bryggan är

defekt

Kontrollera den trådlösa bryggans status på diagnostiksidan (*)

Energidata saknas helt/delvis i din Niko Home Control-installation

P1-porten är inte aktiverad på den digitala mätaren

Kontakta din elleverantör för att aktivera P1-porten

RJ12-kabeln är inte (korrekt) ansluten

Anslut endast Niko RJ12-kabeln (medföljer) och följ de illustrerade riktlinjerna

RJ12-kabeln ansluter till externt nätverk

Använd endast den Niko RJ12-kabel som medföljer i förpackningen

Håll kabeln borta från störningskällor såsom motorer, pumpar, transformatorer

Anslutningen till Zigbee®-enheter i mitt hem förloras (ibland)

USB-kabeln ansluter till externt nätverkRulla ihop överflödig kabel

Håll kabeln borta från enheter som skapar störning såsom motorer, pumpar och transformatorer ...

Den trådlösa bryggans gränssnitt utsätts för distorsion från radiofrekvensstörningar

Kontrollera den trådlösa bryggans status på diagnostiksidan (*). Avlägsna eventuella källor till radiofrekvensstörningar såsom Wi-Fi- eller Bluetooth®-enheter och transformatorer …

Ditt möblemang har ändrats (föremål har flyttats, lagts till ...) vilket gör att den trådlösa signalen blockeras

Ställ tillbaka möblerna. Installera inte föremål som innehåller stora volymer vatten (t.ex. akvarier) så att de placeras i direkt linje mellan två trådlösa enheter

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.