Skip to main content
Skip table of contents

Underhåll och felsökning av den smarta Zigbee®-motorkontrollen

Återställningsläge

En återställning av den smarta motorkontrollen leder till:

 • Borttagning av all data. Du måste länka en ny adress till enheten via programmeringsprogramvaran för Niko Home Control eller via Niko Home-appen
 • En urkoppling av den smarta motorkontrollen från din Niko Home Control-installation
 • Omkoppling av den inbyggda kontakten (standardstatus)


ÅTERSTÄLLNING AV ZIGBEE®-NÄTVERK

Från och med version 2.16 av Niko Home Control kan en återställning av ett Zigbee®-nätverk påbörjas av programvaran för programmering via diagnostiksidan: Diagnostiksida > Nätverksinställningar > Återställ Zigbee-nätverk.

Det är bara aktiva Zigbee®-enheter som får återställningsmeddelandena och lämnar nätverket med sina interna konfigurationsdata rensade. Dessa enheter kan återanvändas i ett annat Zigbee®-nätverk utan att de behöver återställas manuellt.

Aktiva enheter är exempelvis 230 V-drivna enheter som alltid ”lyssnar” på Zigbee®-nätverket.

Zigbee®-enheter är bara aktiva när de används och 90 sekunder efteråt. Zigbee®-kontrollerna tar inte emot meddelandet om systemåterställning om de inte är aktiva.

Det rekommenderas att Zigbee®-enheterna återställs manuellt (se Fabriksåterställning) innan de används i ett annat Zigbee®-nätverk.

Funktionen för återställning av Zigbee®-nätverket rensar hela Zigbee®-nätverket, inklusive de aktiva Zigbee®-enheternas nätverkskanal och nätverks-ID.

Uppgradering av den smarta motorkontrollen

När en uppgradering finns tillgänglig informeras du i den senaste versionen av  Niko Home Control-programvaran eller Niko Home-appen. En OTA-uppgradering indikeras inte via LED-feedback. Endast när anslutningen till gatewayen eller den trådlösa bryggan avbryts under OTA-förfrågan kommer en röd LED-lampa att blinka kortvarigt.

Alla Zigbee® -enheter uppgraderas automatiskt en efter en. Uppgraderingen av Zigbee® -enheter startar inom max. 6 timmar efter att gatewayen eller den anslutna kontrollenhet har uppgraderats.

När en uppgradering misslyckas meddelas du i  Niko HomeControl-programmeringsprogramvaran eller Niko Home-appen. Zigbee® -enheten förblir funktionell tillsammans med den tidigare installerade programvaruversionen.

Byta ut den smarta motorkontrollen

Stäng av nätströmmen

 1. Avlägsna den smarta motorkontrollen och installera en ny. Se Installation.
 2. Öppna Niko Home-appen
 3. Avlägsna/radera den defekta Zigbee® -enheten via hamburgermenyn (≡) > Inställningar > Enheter 

  Från och med version 2.16 av Niko Home Control är det möjligt att ta bort en enskild Zigbee®-enhet via diagnostiksidan i Niko Home Control-programvaran för programmering (Diagnostiksida > Zigbee®-enheter > Ta bort).
 4. Lägg till den nya Zigbee® -enheten via samma meny
 5. Lägga till den nya Zigbee® -enheten i önskade åtgärder och rutiner
 6. Parkoppla den nya smarta motorkontrollen till Niko Home Control-installationen (se Ansluten användning av den smarta  Zigbee®-motorkontrollen > Konfigurering):
  • Via Niko Home Control-programmeringsprogramvaran
  • Via Niko Home-appen

Adressen till den defekta smarta motorkontrollen åsidosätts automatiskt när den nya adresseras.

Vanliga frågor

Vad händer med den smarta motorkontrollen när jag måste byta ut eller återställa min trådlösa gateway?

Den trådlösa gatewayen är mastern för Niko Home Control-installationen. Därför måste den adressera om Zigbee® -enheterna vid en återställning eller en ersättning.

Ibland går det att återupprätta nätverksinställningar från den defekta smarta hubben Kontakta Nikos kundtjänst för att kontrollera ifall de tidigare inställningarna kan återupprättas.

Gör så här:

 1. Med hjälp av Niko Home Control-programmeringsprogramvaran: Adressera alla Zigbee® -enheter en efter en under fliken Adressera . (Se Ansluten användning av den smarta  Zigbee®-motorkontrollen > Konfigurering.)
 2. Med hjälp av Niko Home-appen: Länka alla smarta motorkontroller en efter en via hamburgermeny (≡)Inställningar > Enheter > Smarta motorkontroller.(Se Ansluten användning av den smarta  Zigbee®-motorkontrollen > Konfigurering.)
 3. För att ansluta en ny trådlös gateway, lägg till varje Zigbee® -enhet till önskad åtgärd eller rutin via samma meny.

Vad händer med den smarta motorkontrollen när jag måste byta ut eller återställa min trådlösa brygga?

Den smarta motorkontrollen kan inte hitta nätverket som den tidigare var tillagd till. Den röda LED-lampan kommer att blinka och det återgår till sitt standardbeteende (omkoppling av det lokala reläet).

Genomför en fabriksåterställning för att länka om den smarta motorkontrollen till den trådlösa bryggan. Se Reset mode.


Felsökning

Problem

Orsak

Åtgärd

Jag vill använda den smarta motorkontrollen, men jag saknar en gateway eller trådlös brygga för att ansluta den med

Alla 230 V-anslutna enheter för Niko Home Control kan användas i fristående läge tills de har kopplats till en gateway eller en trådlös brygga. I det här läget strömställer de endast sina egna utgångar. Motorkontrollen inkluderar en intern frånkopplingsfördröjning på 0,5 sekunder när körriktningen ändras i fristående och anslutet läge. Denna frånkopplingsfördröjning gör att motorkapacitatorn kan ladda ur sin energi och skyddar motorn mot strömtoppar och plötsliga vridmomentsförändringar

Min gateway eller trådlösa brygga fungerar inte längre

Läs i manualen för den trådlösa gatewayen (552-00001) eller för den trådlösa bryggan för NHC (550-00640) för mer information om den möjliga orsaken


Om strömmen för gatewayen eller den trådlösa bryggan stängs av kommer alla 230 V-anslutna enheter att fortsätta att fungera i fristående läge. De kommer endast att strömställa eller dimra sin egen kontakt

Den smarta motorkontrollen går inte att hitta i Niko Home-appen eller programmeringsprogramvaran, eller den kan inte parkopplas till nätverket

Strömförsörjningen är av

Slå på strömförsörjningen

Avståndet mellan den smarta motorkontrollen och gatewayen eller den trådlösa bryggan är för litet

Se till att avståndet mellan Zigbee® -enheten och gatewayen eller den trådlösa bryggan för Niko Home Control är minst 2 meter
Samma minsta-avstånd måste respekteras mellan WiFi-routern och gatewayen eller den trådlösa bryggan

Smarta motorkontrollen och gateway, den trådlösa brygga eller någon annan ansluten enhet är åtskilda för långt från varandra

Se till att avståndet är maximalt 10 meter mellan enheten och gatewayen, den trådlösa bryggan eller en efterföljande 230 V smarta Zigbee® -enhet. För att öka räckvidden kan man exempelvis lägga till ett extra 230 V driven Zigbee® -enhet till nätverket

Det saknas anslutning mellan Niko Home-appen eller datorn och gatewayen eller den trådlösa bryggan

Kontrollera anslutningen till gatewayen eller den trådlösa bryggan. Läs i respektive produktmanual för att lösa problemet

Belastningen kopplas inte in

Belysningskretsens säkring (MCB) är avaktiverad eller är det kortslutning

Kontrollera att lampan överensstämmer med de belastningsspecifikationer som anges i denna manual

Motorkontrollen används under en övergångsperiod när RF-anslutningen till gatewayen eller den trådlösa bryggan har brutits

Efter övergångsperioden bör LED-feedbacken blinka med rött sken och enheten kan användas i fristående läge

Motorkontrollen är defekt

Koppla ur gatewayen eller den trådlös bryggan för att försätta den smarta motorkontrollen i fristående läge. De röda LED-lamporna kommer att blinka. Tryck på tryckknapparna så att du kan höra hur de inbyggda reläerna omkopplas. Byt ut motorkontrollen om du inte kan höra båda reläerna.

Lampan är defekt

Koppla en lampa, som du till hundra procent är säker på att den fungerar, till den smarta motorkontrollen. Om den här lampan tänds vet du att den tidigare var defekt

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.