Skip to main content
Skip table of contents

Underhåll och felsökning av den smarta Zigbee®-dimmerkontrollen

Återställ läge

En återställning av den smarta dimmerkontrollen leder till:

 • Borttagning av alla data. Du måste länka en ny adress till enheten via programmeringsprogramvaran för Niko Home Control eller via Niko Home-appen
 • En urkoppling av den smarta dimmerkontrollen från din Niko Home Control-installation
 • Omkoppling av den inbyggda kontakten (standardstatus)


ÅTERSTÄLLNING AV ZIGBEE®-NÄTVERK

Från och med version 2.16 av Niko Home Control kan en återställning av ett Zigbee®-nätverk påbörjas av programvaran för programmering via diagnostiksidan: Diagnostiksida > Nätverksinställningar > Återställ Zigbee-nätverk.

Det är bara aktiva Zigbee®-enheter som får återställningsmeddelandena och lämnar nätverket med sina interna konfigurationsdata rensade. Dessa enheter kan återanvändas i ett annat Zigbee®-nätverk utan att de behöver återställas manuellt.

Aktiva enheter är exempelvis 230 V-drivna enheter som alltid ”lyssnar” på Zigbee®-nätverket.

Zigbee®-enheter är bara aktiva när de används och 90 sekunder efteråt. Zigbee®-kontrollerna tar inte emot meddelandet om systemåterställning om de inte är aktiva.

Det rekommenderas att Zigbee®-enheterna återställs manuellt (se Fabriksåterställning) innan de används i ett annat Zigbee®-nätverk.

Funktionen för återställning av Zigbee®-nätverket rensar hela Zigbee®-nätverket, inklusive de aktiva Zigbee®-enheternas nätverkskanal och nätverks-ID.

Uppgradering av den smarta dimmerkontrollen

När en uppgradering finns tillgänglig informeras du i den senaste versionen av  Niko Home Control-programvaran eller Niko Home-appen. En OTA-uppgradering indikeras inte via LED-feedback. Endast när anslutningen till gatewayen eller den trådlösa bryggan avbryts under OTA-förfrågan kommer en röd LED-lampa att blinka kortvarigt.

Alla Zigbee® -enheter uppgraderas automatiskt en efter en. Uppgraderingen av Zigbee® -enheter startar inom max. 6 timmar efter att gatewayen eller den anslutna kontrollenhet har uppgraderats.

När en uppgradering misslyckas meddelas du i  Niko HomeControl-programmeringsprogramvaran eller Niko Home-appen. Zigbee® -enheten förblir funktionell tillsammans med den tidigare installerade programvaruversionen.

Byte av den smarta dimmerkontrollen

Stäng av nätströmmen

 1. Avlägsna den defekta smarta dimmerkontrollen och installera en ny. Se Installation.
 2. Öppna Niko Home-appen
 3. Avlägsna/radera den defekta Zigbee® -enheten via hamburgermenyn  (≡) > Inställningar > Enheter 

  Från och med version 2.16 av Niko Home Control är det möjligt att ta bort en enskild Zigbee®-enhet via diagnostiksidan i Niko Home Control-programvaran för programmering (Diagnostiksida > Zigbee®-enheter > Ta bort).
 4. Lägg till den nya Zigbee® -enheten via samma meny
 5. Lägga till den nya Zigbee® -enheten i önskade åtgärder och rutiner
 6. Parkoppla den nya smarta dimmerkontrollen till Niko Home Control-installationen (se Ansluten användning av den smarta dimmerkontrollen för  Zigbee® > Konfigurering):
  • Via Niko Home Control-programmeringsprogramvaran
  • Via Niko Home-appen

Adressen till den defekta smarta dimmerkontrollen åsidosätts automatiskt när den nya adresseras.

Vanliga frågor

Vad händer med den smarta dimmerkontrollen när jag måste byta ut eller återställa min trådlösa gateway?

Den trådlösa gatewayen är mastern för Niko Home Control-installationen. Därför måste den adressera om Zigbee® -enheterna vid en återställning eller en ersättning.

Ibland går det att rädda nätverksinställningar från den defekta smarta hubben Kontakta Nikos kundtjänst för att kontrollera ifall de tidigare inställningarna kan återupprättas.

Gör så här:

 1. Med hjälp av Niko Home Control-programmeringsprogramvaran: Adressera alla Zigbee® -enheter en efter en under fliken Adressera . (Se Ansluten användning av den smarta dimmerkontrollen för Zigbee® > Konfigurering.)
 2. Med hjälp av Niko Home-appen: Länka alla smarta dimmerkontroller en efter via hamburgermenyn (≡)Inställningar > Enheter > Smarta dimmerkontroller.(Se Ansluten användning av den smarta dimmerkontrollen för Zigbee® > Konfigurering.)
 3. För att ansluta en nytrådlös gateway, lägg till varje Zigbee® -enhet till önskad åtgärd eller rutin via samma meny.

Vad händer med den smarta dimmerkontrollen när jag måste byta ut eller återställa min trådlösa brygga?

Den smarta dimmerkontrollen kan inte hitta nätverket som den tidigare var tillagd till. Den röda LED-lampan kommer att blinka och den återgår till sitt standardbeteende (omkoppling av det lokala reläet).

Genomför en fabriksåterställning för att länka om den smarta dimmerkontrollen till den trådlösa bryggan. Se Reset mode.


Felsökning

Problem

Orsak

Åtgärd

Jag vill använda den smarta dimmern men jag saknar en gateway eller trådlös brygga för att ansluta den med

Alla 230 V-anslutna enheter för Niko Home Control kan användas i fristående läge tills de har kopplats till en gateway eller en trådlös brygga. I det här läget strömställer eller dimrar de endast sina egna utgångar. Om tilläggsströmställare är anslutna till smarta dimmerkontrollen kan de även användas i fristående läge

Anslut dimmerkontakten till den belysningskrets du vill styra i fristående läge

Min gateway eller trådlösa brygga fungerar inte längre

Läs i manualen för den trådlösa gatewayen (552-00001) eller för den trådlösa bryggan för NHC (550-00640) för mer information om den möjliga orsakenOm strömmen för gatewayen eller den trådlösa bryggan stängs av kommer alla 230 V-anslutna enheter att fortsätta att fungera i fristående läge. De kommer endast att strömställa eller dimra sin egen kontakt

Den smarta dimmerkontrollen går inte att hitta i Niko Home-appen eller programmeringsprogramvaran, eller den kan inte parkopplas till nätverket

Strömförsörjningen är av

Slå på strömförsörjningen

Avståndet mellan den smarta dimmerkontrollen och gatewayen eller den trådlösa bryggan är för litet

Se till att avståndet mellan Zigbee® -enheten och gatewayen eller den trådlösa bryggan för Niko Home Control är minst 2 meter.
Samma minsta-avstånd måste respekteras mellan WiFi-routern och gatewayen eller den trådlösa bryggan

Smarta dimmerkontrollen och gateway, den trådlösa brygga eller någon annan ansluten enhet är åtskilda för långt från varandra

Se till att avståndet är maximalt 10 meter mellan enheten och gatewayen, den trådlösa bryggan eller en efterföljande 230 V ansluten Zigbee®-enhet. För att öka räckvidden kan man exempelvis lägga till ett extra 230 V driven Zigbee® -enhet till nätverket

Det saknas anslutning mellan Niko Home-appen eller datorn och gatewayen eller den trådlösa bryggan

Kontrollera anslutningen till gatewayen eller den trådlösa bryggan.

Läs i respektive produktmanual för att lösa problemet

Belastningen kopplas inte in

Belysningskretsens säkring (MCB) är avaktiverad eller är det kortslutning

Kontrollera att lampan överensstämmer med de belastningsspecifikationer som anges i manualen

Strömställaren används under en övergångsperiod när RF-anslutningen till gatewayen eller den anslutna bryggan har brutits

Efter övergångsperioden bör LED-feedbacken blinka med rött sken och enheten kan användas i fristående läge

Den lägsta dimmernivån är för lågt inställd

Höj den lägsta dimmernivån eller en profil med boost-funktion (LED 3, LED 7 eller LED 8).

Matningsspänning saknas

Kontrollera matningsspänning, anslutningsplintar och ledningar, belysningskälla och dimmer, och byt ut vid behov

Lampan är defekt

Dimmern är defekt.

Dimmern stängs av plötsligt

Skyddet mot termisk överbelastning (temperaturen är för hög) eller kortslutning har aktiverats

Kontrollera om lampan är dimbar. Det anges på förpackningen med följande symbol:

Kontrollera om lasten är för hög. Kom ihåg att ta hänsyn till den reaktiva effekten hos ferromagnetiska transformatorer. LED-lampor som genererar strömtoppar kan också få dimmern att stängas av även om den maximala dimmerkapaciteten inte har uppnåtts.

Temperaturen i den infällda dosan ska inte överskrida 35 °C. Sänk belastningen som är ansluten till dimmern

Kontrollera om blandade laster har använts. Se till att det endast finns en typ av lampa i belysningskretsen

Dimmerprofilen är felaktig

 • För LED-lampor: Testa alla lampprofiler en efter en och välj den profil som fungerar bäst. Dimbara LED-lampor som behöver en boost-funktion (vilka inte tänds vid lägsta dimmernivån) kan styras med lampprofilerna LED 3, LED 7 eller LED 8.
 • För glödlampor, välj LED 1-lampprofilen. För halogenlampor med en ferromagnetisk transformator, välj LED 2-lampprofilen
 • För LED-lampor som tillhandahålls med en ferromagnetisk transformator, välj LED 3-lampprofilen. För halogenlampor

med en elektronisk transformator, välj LED 5-lampprofilen

Lampan blinkar

Lampan är inte dimbar

Kontrollera om lampan är dimbar. Det anges på förpackningen med följande symbol:

Den lägsta dimmernivån är för lågt inställd

Höj den lägsta dimmernivån eller använd en profil med boost-funktion (LED 3, LED 7 eller LED 8)

Tvåledardimmern får inte tillräckligt med ström från lampan

Installera en eller flera LED-kompensatorer (310-05001) över lampan, mellan omkopplingsledningen och den neutrala ledningen

Dimmerprofilen är felaktig

Välj en annan profil och justera den lägsta dimmernivån

Det råder störning i elnätskommunikationen/Power Line Communication Power Line Communications (PLC) interference

Läs i Vanliga frågor om dimring på www.niko.eu/faq

Lampan har en kapacitiv elprofil och genererar höga strömtoppar

Reducera antalet lampor i belysningskretsen eller byt ut lamporna om åtgärderna ovan inte löste problemet med blinkande lampor

Dimmern är defekt.

Byt ut dimmern

Lampan släcks inte helt och avger ett eftersken

Läckströmmar kan göra att lågeffektslampor fortsätter att lysa (avger eftersken) när elkretsen är urkopplad. Långa ledningar kan bygga upp läckströmmar på grund av kapacitiva effekter

Installera en annan lampa med högre elektrisk last eller installera en LED-kompensator (310-05001) över lampan, mellan omkopplingsledningen och den neutrala ledningen

Lampan surrar/avger ett hörbart ljud

Lampan är av dålig kvalitet

Välj dimmerprofil LED 4, LED 5 eller LED 7. När lampan blinkar är det en indikation på ett kapacitivt elbeteende. I så fall rekommenderar vi att installera en annan lampa

När jag använder knappen MIN DIM LEVEL lyckas jag inte tända den igen

Lägsta dimmernivån är under lampans aktiveringsnivå

Välj en dimmerprofil med boost-funktion: LED 3, LED 7 eller LED 8

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.