Skip to main content
Skip table of contents

Installera den smarta Zigbee®-dimmerkontrollen

Signalområde

Inomhusräckvidden (punkt till punkt) är ± 10 m. I öppna utrymmen är RF-området 30 m. Meshing-kapaciteten hos Zigbee® -enheter med 230-voltsdrift kan bygga ut RF-området.

För mer information, se Zigbee® -nätverksprincipen.

Den smarta dimmerkontrollens maximala RF-räckvidd (punkt till punkt) till en Zigbee® -mottagare är beroende av:

 1. Materialen som används i byggnaden eller rummet,
 2. Inomhusplaceringen hos den smarta Zigbee®-dimmerkontrollen och
 3. störningskällor

Material och hinder

Radiovågor kan försämras av material inuti en byggnad eller ett rum

Trä, gips, obelagt, utan metall

Tegel, betong

Armerad betong, ihåliga lätta väggar fyllda med isoleringsmaterial på metallfolie, värmeisolerande metallskivor, metallytor, metallbelagt glas, golvvärmesystem, täckramar av metall

Slutet utrymme av metall

Förlust: 5-20 %

Förlust: 20-40 %

Förlust: 40-90 %

Förlust: 90-100 %

En mänsklig kropp kan obstruera Zigbee®-radiobanan eftersom dess arbetsfrekvensband (2,4 GHz) är i samklang med vattenpartiklar. Meshing-kapaciteten hos Zigbee® förblir vanligen intakt efter störning av radiobanan, men var uppmärksam när det finns många människor eller ett föremål innehållande stora vattenvolymer (t.ex. ett akvarium) i rummet.

Position

Undvik att installera Zigbee® -enheten:

 • I trånga rum med tjocka väggar,
 • På samma vägg som en annan Zigbee® repeterar- eller mottagarnod,
 • Nära marken (den rekommenderade monteringshöjden är 110 cm),
 • På en metallyta, på en fuktig yta eller i ett vått utrymme, eller
 • På så kallade ”döda punkter”, vilka orsakas av radioreflektioner från närbelägna ledande material eller hinder såsom metallskåp, dörrar med metallfilm eller föremål innehållande vatten (t.ex. akvarier).

Störningskällor

En smart Zigbee®-dimmerkontroll störs i allmänhet inte av elektroniska enheter med låg effekt (t.ex. DECT-telefoner, smartphones, WLAN-routrar, analoga radioapparater, elektronisk ballast, kontrollenheter, TV-apparater, videoenheter, datorer, fjärrkontroller) och omvänt. Zigbee® är en robust och tillförlitlig RF-teknik tack vare dess meshing-kapacitet och förmåga att ta emot radiotelegram från bullriga miljöer.
Tänk på att om det finns en elektronisk enhet med hög effekt i ett rum så kan den störa radiotelegrammen från en smart dimmerkontroll. Om så skulle ske, identifiera störningskällan och avlägsna den. Om den inte kan tas bort, överväg att omplacera den smarta dimmerkontrollen eller lägg till en Zigbee® repeterarnod (t.ex. smart Zigbee®-vägguttag (170-3xx05) eller någon annan Niko Zigbee®-enhet med 230-voltsdrift).

Kopplingsschema

Stäng av nätströmmen.

Manuell användningAnsluten användning

Alla mekaniska tryckknappstillägg som är anslutna till samma terminal kommer att uppvisa samma beteende (antingen ställdonets standardbeteende eller ett programmerat beteende). Det går inte att konfigurera beteendet hos dessa tilläggsströmställare separat. Den maximala totala ledningslängden för alla tilläggsknappar som är anslutna till Zigbee®- dimmerkontrollen är 50 m.

Installation av dimmerkontrollen

Observera att en infälld dosa måste installeras och elledningar måste dras innan den smarta Zigbee® -enheten kan installeras. För mer information, se Specifikationer för Smart Zigbee®-dimmerkontroll, 3-200 W, 2 trådar.

För att installera den smarta dimmerkontrollen, gör så här:

Stäng av nätströmmen.

StegÅtgärd

 • För in endast 1 elkabel (1,5–2,5 mm2) per terminal
 • Tillämpa en avskalningslängd på 8–10 mm

 • Montera den smarta Zigbee®-dimmerkontrollen i en väggmonterad dosa med ett minstadjup på 40 mm (kabelutrymme inräknat) och ett skruvavstånd på 60 mm. Den väggmonterade dosan ska installeras vid en rekommenderad höjd på 110–120 cm ovanför slutlig golvhöjd
 • Använd kläm- eller skruvfixering beroende på vilken variant du har beställt

Sätt fast centralplatta av önskad färg

 • Montera täckplatta av önskat utförande och önskad färg
 • Observera att fördjupningen ska placeras nederst

Anbringa jämnt fördelat tryck på täckplattan tills ett klickande ljus hörs

Klor kan avlägsnas med en skruvmejsel utan att skruvarna tas bort.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.