Skip to main content
Skip table of contents

Underhåll och felsökning av den smarta dubbla Zigbee®-strömställaren

Återställningsläge

En återställning av den smarta strömställaren leder till:

 • Borttagning av all data. Du måste länka en ny adress till enheten via programmeringsprogramvaran för Niko Home Control eller via Niko Home-appen
 • Urkoppling av den smarta strömställaren från din Niko Home Control-installation
 • Omkoppling av den inbyggda kontakten (standardstatus)


ÅTERSTÄLLNING AV ZIGBEE®-NÄTVERK

Från och med version 2.16 av Niko Home Control kan en återställning av ett Zigbee®-nätverk påbörjas av programvaran för programmering via diagnostiksidan: Diagnostiksida > Nätverksinställningar > Återställ Zigbee-nätverk.

Det är bara aktiva Zigbee®-enheter som får återställningsmeddelandena och lämnar nätverket med sina interna konfigurationsdata rensade. Dessa enheter kan återanvändas i ett annat Zigbee®-nätverk utan att de behöver återställas manuellt.

Aktiva enheter är exempelvis 230 V-drivna enheter som alltid ”lyssnar” på Zigbee®-nätverket.

Zigbee®-enheter är bara aktiva när de används och 90 sekunder efteråt. Zigbee®-kontrollerna tar inte emot meddelandet om systemåterställning om de inte är aktiva.

Det rekommenderas att Zigbee®-enheterna återställs manuellt (se Fabriksåterställning) innan de används i ett annat Zigbee®-nätverk.

Funktionen för återställning av Zigbee®-nätverket rensar hela Zigbee®-nätverket, inklusive de aktiva Zigbee®-enheternas nätverkskanal och nätverks-ID.

Uppgradera den smarta dubbla strömställaren

När en uppgradering finns tillgänglig informeras du i den senaste versionen av  Niko Home Control-programvaran eller Niko Home-appen. En OTA-uppgradering indikeras inte via LED-feedback. Endast när anslutningen till gatewayen eller den trådlösa bryggan avbryts under OTA-förfrågan kommer en röd LED-lampa att blinka kortvarigt.

Alla Zigbee® -enheter uppgraderas automatiskt en efter en. Uppgraderingen av Zigbee® -enheter startar inom max. 6 timmar efter att gatewayen eller den anslutna kontrollenhet har uppgraderats.

När en uppgradering misslyckas meddelas du i  Niko HomeControl-programmeringsprogramvaran eller Niko Home-appen. Zigbee® -enheten förblir funktionell tillsammans med den tidigare installerade programvaruversionen.

Ersätta den smarta dubbla strömställaren

Stäng av nätströmmen

 1. Avlägsna den defekta smarta strömställaren och installera en ny Se Installation.
 2. Öppna Niko Home-appen
 3. Avlägsna/radera den defekta Zigbee® -enheten via hamburgermenyn (≡) > Inställningar > Enheter 

  Från och med version 2.16 av Niko Home Control är det möjligt att ta bort en enskild Zigbee®-enhet via diagnostiksidan i Niko Home Control-programvaran för programmering (Diagnostiksida > Zigbee®-enheter > Ta bort).
 4. Lägg till den nya Zigbee® -enheten via samma meny
 5. Lägga till den nya Zigbee® -enheten i önskade åtgärder och rutiner
 6. Parkoppla den nya smarta strömställaren till Niko Home Control-installationen (se Ansluten användning av den smarta dubbla  Zigbee®-strömställaren > Konfigurering):
  • Via Niko Home Control-programmeringsprogramvaran
  • Via Niko Home-appen

Adressen till den defekta smarta strömställaren åsidosätts automatiskt när den nya adresseras.

Vanliga frågor

Vad händer med den smarta dubbla strömställaren när jag måste byta ut eller återställa min trådlösa gateway?

Den trådlösa gatewayen är mastern för Niko Home Control-installationen. Därför måste den adressera om Zigbee® -enheterna vid en återställning eller en ersättning.

Ibland går det att återupprätta nätverksinställningar från den defekta smarta hubben Kontakta Nikos kundtjänst för att kontrollera ifall de tidigare inställningarna kan återupprättas.

Gör så här:

 1. Med hjälp av Niko Home Control-programmeringsprogramvaran: Adressera alla Zigbee® -enheter en efter en under fliken Adressera . (Se Ansluten användning av den smarta dubbla  Zigbee®-strömställaren > Konfigurering.)
 2. Med hjälp av Niko Home-appen: Länka alla smarta strömställare en efter en via hamburgermeny (≡)Inställningar > Enheter > Smarta strömställare.(Se Ansluten användning av den smarta dubbla  Zigbee®-strömställaren > Konfigurering.)
 3. För att ansluta en nytrådlös gateway, lägg till varje Zigbee® -enhet till önskad åtgärd eller rutin via samma meny.

Vad händer med den smarta dubbla strömställaren när jag måste byta ut eller återställa min trådlösa brygga?

Den smarta strömställaren kan inte hitta nätverket som den tidigare var tillagd till. Den röda LED-lampan kommer att blinka och det återgår till sitt standardbeteende (omkoppling av det lokala reläet).

Genomför en fabriksåterställning för att länka om den smarta strömställaren till den trådlösa bryggan. Se Reset mode.


Felsökning

Problem

Orsak

Åtgärd

Jag vill använda den smarta strömställaren men jag saknar en gateway eller trådlös brygga för att ansluta den med

Alla 230 V-anslutna enheter för Niko Home Control kan användas i fristående läge tills de har kopplats till en gateway eller en trådlös brygga. I det här läget strömställer de endast sin egen kontakt. Tilläggsströmställare som är anslutna till den smarta strömställaren kan även användas i fristående läge

Min gateway eller trådlösa brygga fungerar inte längre

Läs i manualen för den trådlösa gatewayen (552-00001) eller för den trådlösa bryggan för NHC (550-00640) för mer information om den möjliga orsaken

Om strömmen för gatewayen eller den trådlösa bryggan stängs av kommer alla 230 V-anslutna enheter att fortsätta att fungera i fristående läge. De kommer endast att strömställa eller dimra sin egen kontakt

Den smarta strömställaren går inte att hitta i Niko Home-appen eller programmeringsprogramvaran, eller den kan inte parkopplas till nätverket

Strömförsörjningen är av

Slå på strömförsörjningen

Avståndet mellan den smarta strömställaren och gatewayen eller den trådlösa bryggan är för litet

Se till att avståndet mellan Zigbee® -enheten och gatewayen eller den trådlösa bryggan för Niko Home Control är minst 2 meter. Samma minsta-avstånd måste respekteras mellan WiFi-routern och gatewayen eller den trådlösa bryggan

Smarta strömställare och gateway, den trådlösa brygga eller någon annan ansluten enhet är åtskilda för långt från varandra

Se till att avståndet är maximalt 10 meter mellan enheten och gatewayen, den trådlösa bryggan eller en efterföljande 230 V smart Zigbee® -enhet. För att öka räckvidden kan man exempelvis lägga till ett extra 230 V driven Zigbee® -enhet till nätverket

Det saknas anslutning mellan Niko Home-appen eller datorn och gatewayen eller den trådlösa bryggan

Kontrollera anslutningen till gatewayen eller den trådlösa bryggan.

Läs i respektive produktmanual för att lösa problemet

Belastningen kopplas inte in

Belysningskretsens säkring (MCB) är avaktiverad eller är det kortslutning

Kontrollera att lampan överensstämmer med de belastningsspecifikationer som anges i denna manual

Strömställaren är defekt

Koppla ur gatewayen eller den trådlösa bryggan för att försätta den smarta strömställaren i fristående läge. Den röda LED-lampan börjar blinka. Tryck på omkopplingsknappen så att du kan höra hur det inbyggda reläet omkopplas. Byt ut strömställaren om du inte kan höra reläet

Lampan är defekt

Koppla en lampa, som du till hundra procent är säker på att den fungerar, till den smarta strömställaren. Om den här lampan tänds vet du att den tidigare var defekt

Lampan släcks inte helt och avger ett eftersken

Kabeldragningen är för lång vilket leder till läckström via kapacitiva effekter.

Eller strömställer du en lampa med lågt wattal som är känslig för läckströmmar

Installera en eller flera LED-kompensatorer (310-05001) över den påslagna fasen och den neutrala ledningen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.