Skip to main content
Skip table of contents

Underhåll och felsökning av den DALI-2-adresserbara modulen

Uppgradera den DALI-2-adresserbara modulen

När en uppgradering krävs blinkar modulens status-LED-lampa.

Under uppgraderingsprocessen av ditt projekt till din Niko Home Control-installation kan du välja att uppgradera modulen.

Information om hur man laddar upp ett projekt i programmeringsprogramvaran för Niko Home Control, se Programvarumanual Niko Home Control II: Uppladdning.

Felsöka den DALI-2-adresserbara modulen

Problem

Föreslagen lösning

Kan inte söka efter DALI-enheter.

Kontrollera om DALI-modulen har konfigurerats och adresserats i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.

Ingen DALI-enhet hittades.

Kontrollera DALI-enhetens trådanslutning och testa att söka igen.

En enda kanal har fler än 64 DALI-enheter.

Ta bort de överflödiga DALI-enheterna. Du kan bara ansluta 64 DALI-enheter per kanal.

DALI-enheten har en adresskopia. DALI-enheten har använts i en annan Niko Home Control-installation.

Följ instruktionerna i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.

DALI-enheten är befintlig i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran men inte i installationen.

Följ instruktionerna i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.