Skip to main content
Skip table of contents

Tryckknappar för motorkontroll

Beskrivning

Tryckknappar för motorkontroll är tillgängliga som enkel motorkontroll (tre åtgärdsknappar) eller dubbel motorkontroll (2 x tre åtgärdsknappar). De gör det möjligt för den boende att styra motorerna för en eller två grupper av jalusier, markiser eller persienner som är integrerade i Niko Home Control-installationen.

Översikt


Drift

De specifika åtgärdsknapparna på varje tryckknapp är ordnade i grupper om tre. Varje grupp består av följande knappar: "A", "B" och "C".

Åtgärdsknappar med indikatorlampor anger i vilken rotationsriktning som slutet har eller inte har nåtts. Indikatorlamporna kan programmeras så att de tänds när slutet har eller inte har nåtts. Detta kan fastställas i programmeringsprogramvaran.

Tabellen nedan ger en översikt över alla funktioner för åtgärdsknappar.

"Före"-status

Åtgärd

"Efter"-status

Ingen rörelse

Tryck kort på "A" (< 0,4 s)

Helt öppen/rörelse uppåt

Ingen rörelse

Tryck kort på "B" (< 0,4 s)

Preferensinställning (standard 50 %)

Ingen rörelse

Tryck kort på "C" (< 0,4 s)

Helt stängd/rörelse nedåt

Ingen rörelse

Håll ner  "A" (≥ 0,4 s)

Öppnas/rörelse uppåt tills knappen släpps.

Ingen rörelse

Håll ner "B" (> 3 s)

Den aktuella positionen sparas som ny preferensinställning.

Ingen rörelse

Håll ner "C" (≥ 0,4 s)

Stängs/rörelse nedåt tills knappen släpps.

I rörelse

Tryck kort på "A" (< 0,4 s)

Stannar

I rörelse

Tryck kort på "B" (< 0,4 s)

Stannar

I rörelse

Tryck kort på "C" (< 0,4 s)

Stannar

I rörelse

Håll ner  "A" (≥ 0,4 s)

Stannar

I rörelse

Håll ner "B" (≥ 0,4 s)

Stannar

I rörelse

Håll ner "C" (≥ 0,4 s)

Stannar

Installation

Tryckknappen har en smidig klickmekanism för väggmonterade bussledningskontroller.
Följande föremål behövs för att installera en enkel tryckknapp:

  • en infälld dosa (A)
  • en enkel väggmonterad brytarinsats (550-14110 eller 550-141x6) eller en multipel väggmonterad brytarinsats (550-14106 eller 550-140xx) (B)
  • en tryckknapp (C)
  • täckram (D)
  • Om du installerar ett multipelt väggmonterat kretskort behöver du också en anslutningsenhet (550-14090).
  • Du kan använda en enkel infälld dosa för att installera flera tryckknappar (upp till tre horisontellt eller vertikalt) på en och samma plats.
  • De väggmonterade brytarinsatserna finns tillgängliga med klo- och skruvfixering. 

Montera tryckknappen genom att trycka fast anslutningsenheten på en väggmonterad Niko Home Control-brytarinsats tills den klickar på plats.
Den ansluter automatiskt till Niko Home Control-bussen via två kontaktfjädrar.
Var uppmärksam på tryckknappens position: kontaktfjädrarna ska vara på undersidan.
När du stänger monterar du täckramen (D) på brytarinsatsen via SnapFit-mekanismen.

A. Enkel infälld dosa (inte en Niko-produkt)

B. Enkel väggmonterad brytarinsats

C. Tryckknapp

D. Täckram

Installationsschema för enkel väggmonterad brytarinsats

Tekniska data

  • arbetsspänning: 26 V DC (SELV, säkerhetsklenspänning)
  • omgivningstemperatur: 0–50 °C
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.