Skip to main content
Skip table of contents

Väggmonterade brytarinsatser

Beskrivning

En brytarinsats inkluderar alla elektriska och mekaniska komponenter som krävs för att ansluta en eller flera tryckknappar till Niko Home Control-installationen. Niko erbjuder horisontella, vertikala, enkla eller multipla väggmonterade brytarinsatser. Det finns också enkla väggmonterade brytarinsatser/en enkel väggmonterad brytarinsats med bas.Välj typ av väggmonterad brytarinsats med utgångspunkt från antalet åtgärdsknappar som krävs, ifall enheten ska monteras horisontellt eller vertikalt och ifall det behövs en bas eller inte. Den väggmonterade brytarinsatsen kan enkelt bytas mot en större senare om installationen behöver utökas. Det här är emellertid inte möjligt när det gäller den väggmonterade brytarinsatsen/de väggmonterade brytarinsatserna med bas.

Beställningsnummer

550-14020: dubbel väggmonterad brytarinsats (avstånd mittpunkt-till-mittpunkt 71 mm, horisonellt)

550-14021: dubbel väggmonterad brytarinsats (avstånd mittpunkt-till-mittpunkt 60 mm, vertikalt)

550-14027: dubbel väggmonterad brytarinsats (avstånd mittpunkt-till-mittpunkt 71 mm, vertikalt)

550-14030: trefaldig väggmonterad brytarinsats (avstånd mittpunkt-till-mittpunkt 71 mm, horisonellt)

550-14031: trefaldig väggmonterad brytarinsats (avstånd mittpunkt-till-mittpunkt 60 mm, vertikalt)

550-14037: trefaldig väggmonterad brytarinsats (avstånd mittpunkt-till-mittpunkt 71 mm, vertikalt)

550-14040: fyrfaldig väggmonterad brytarinsats (avstånd mittpunkt-till-mittpunkt 71 mm, horisonellt)

550-14090: anslutningsenhet för flera väggmonterade brytarinsatser

550-14110: enkel väggmonterad brytarinsats med bussanslutning

550-14117: enkel väggmonterad brytarinsats med bas (71 x 71 mm, skruvfixering)

450-00067: set med klor för väggmonterad brytarinsats

450-00068: set med klor för anslutningsenhet

Installation

Anslutning av enkla väggmonterade brytarinsatser


Det dubbla anslutningsdonet används för att ansluta busskabeln till den väggmonterade brytarinsatsen och för att upprätta en anslutning till nästa kontrollelement. Det har två kontakter med vardera två öppningar.

För att ansluta enkla väggmonterade brytarinsatser ansluter du bussen med två trådar från busskabeln. Anslut varje tråd separat till en av kontakterna. Varje kontakt är märkt med bokstaven B.

Den väggmonterade brytarinsatsen är nu ansluten. Använd vid behov kontaktens andra öppning för att upprätta en anslutning till nästa kontrollelement.

 • Skala busskabelns trådar 9–10 mm.
 • Högst två trådar med en diameter på 0,5–1 mm vardera kan anslutas per kontakt.


Anslutning av multipla väggmonterade brytarinsatser

Du behöver en anslutningsenhet för varje multipel väggmonterad brytarinsats som ska anslutas. Anslutningsenheter tillhandahålls separat. Anslutningsenheten inkluderar ett dubbelt anslutningsdon som gör att du kan ansluta busskabeln och upprätta en anslutning till nästa kontrollelement.  Det dubbla anslutningsdonet har två kontakter med två öppningar var.

Anslut multipla väggmonterade brytarinsatser:

 1. Anslut två av busskabelns trådar till anslutningsenhetens kontakter.
  Anslutningsenheten är nu ansluten. Använd vid behov kontaktens andra öppning för att upprätta en anslutning till nästa kontrollelement.

  • Skala busskabelns trådar 9–10 mm.
  • Högst två trådar med en diameter på 0,5–1 mm vardera kan anslutas per kontakt.
 2. Ta bort den transparenta tejpen från brytarinsatsen där anslutningsenheten ska monteras. Denna anslutningsenhet monteras i nivå med infällnadsdosan.

 3. Tryck fast anslutningsenheten på brytarinsatsen tills den klickar på plats. Sätt fast anslutningsenheten med två skruvar.

MonteringsanvisningarMontera den väggmonterade brytarinsatsen genom att trycka fast enheten på en enstaka infällnadsdosa tills den klickar på plats. Sätt fast den med skruvar.

Använd en uppsättning klor om det inte finns några skruvhål i infällnadsdosan. Set med klor för enskilda och multipla väggmonterade brytarinsatser finns tillgängliga separat.

Fäst sidorna hos större brytarinsatser på väggen med hjälp av skruvhålen på brytarinsatsen.

Använd en enkel väggmonterad brytarinsats med metallbas på väldigt ojämna väggar eller i kombination med andra infällda Niko-system med bas. Baserna kan klickas ihop.

Tekniska data

 • material i väggmonterat kretskort: epoxy
 • materialtjocklek:1 mm
 • ett dubbelt anslutningsdon med instickskontakter med en kapacitet på 0,5 till 1 mm vardera
 • mått för anslutningsenheten: 51 x 43 x 22 mm (HxBxD)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.