Skip to main content
Skip table of contents

Rörelsedetektor utomhus

Beskrivning

Utomhusrörelsedetektorn detekterar rörliga värmekällor och aktiverar eller avaktiverar Niko Home Control-funktioner.
Utomhusrörelsedetektorer används typiskt vid uppfarter, uteplatser, i trädgårdar och garage.

Översikt

Drift

Utomhusrörelsedetektorn detekterar rörelse med användning av passiv infraröd teknik (PIR). Den detekterar rörelse inom en 180°
vinkel och inom ett område mellan 0 och 14 m (vid en monteringshöjd på 2,5 m). Den har också en integrerad ljussensor.
Du kan ändra inställningarna på utomhusrörelsedetektorn via själva modulen för att aktivera eller avaktivera Niko Home
Control-funktioner under dagen, på kvällen eller under natten. Dessa funktioner tilldelas under programmering av
installationen genom att koppla funktioner till den unika adressen för varje utomhusrörelsedetektor.

Efter ett strömavbrott kommer utomhusrörelsedetektorn fortfarande att fungera korrekt efter att installationen har startats om.


Installation

Ansluta och montera
 • Utomhusrörelsedetektorn är mer känslig när den är monterad lateralt i förhållande till gångriktningen.
 • Montera rörelsedetektorn vid en höjd på 2–3 m.
 • Montera inte utomhusrörelsedetektorn nära träd med grenar och löv som kan blåsa framför rörelsedetektorn.
 • Montera inte utomhusrörelsedetektorn nära värmekällor eller luftströmmar.
 • Placera inte utomhusrörelsedetektorn riktad mot ljuskällan som den ska aktivera.


Öppna utomhusrörelsedetektorn

För in spetsen på en skruvmejsel i hålen som är avsedda för att ta bort locket. Öppna utomhusrörelsedetektorn.


Montera utomhusrörelsedetektorn på en vägg

 1. För busskabeln genom hålen i höljet och anslut sensorn.


 2. Montera höljet på väggen med medföljande skruvar.


 3. Sätt fast locket på höljet tills det klickar på plats.


Montera utomhusrörelsedetektorn i ett tak


För att fästa rörelsedetektorn vid ett tak krävs ett takinstallationsfäste.
Takinstallationsfästet är tillgängligt separat.
 1. Tryck fast takinstallationsfästet på höljet tills det klickar på plats.


 2. För busskabeln genom hålen i höljet och anslut sensorn på det sätt som visas i följande bild.


 3. Sätt fast locket på höljet tills det klickar på plats.


 4. Montera utomhusrörelsedetektorn i taket med de medföljande skruvarna.


Välja inställningar för utomhusrörelsedetektor

Nedan visas fabriksinställningarna för ljusstyrka, frånkopplingsfördröjning och räckvidd för enheten:

Ljuskänslighetmaximal
Frånkopplingsfördröjning7 min
Räckvidd14 m (beroende på detektorns färg)

Potentiometrarna under locket kan användas för att ändra inställningarna på följande sätt:

Ljuskänslighet5 lux till oändligt
Frånkopplingsfördröjning8 s till 30 min
Räckvidd0 till 14 m (beroende på detektorns färg)


För att ändra dessa inställningar kan du öppna locket och använda en skruvmejsel för att vrida varje potentiometer till önskad inställning.

Sensorn kan roteras horisontellt inom en 25° vinkel för att ändra detektionsriktningen.

Om en del av detektionsområdet inte ska övervakas kan du täcka över sensorlinsen med den medföljande täckkåpan.

Följ anvisningarna på följande bild.

Underhåll av utomhusrörelsedetektorn

Smuts och fläckar kan försämra rörelsedetektorns funktion. Se till att linsen alltid är ren.
Använd en fuktig trasa och vatten med lite rengöringsmedel för att rengöra linsen. Undvik att trycka hårt på linsen. Byt ut
utomhusrörelsedetektorn om linsen eller andra delar av rörelsedetektorn inte fungerar som de ska.

Avläsa adresser för flera utomhusrörelsedetektorer vid programmering av installationen

Sätt ljuskänsligheten för alla utomhusrörelsedetektorer på den lägsta inställningen innan adresserna avläses.

Avläs adressen för en utomhusrörelsedetektor så här:

 1. Sätt ljuskänsligheten för rörelsedetektorn på den högsta inställningen och vifta med armarna framför linsen.
 2. Sätt tillbaka ljuskänsligheten på den lägsta inställningen.
 3. Upprepa steg 1och 2 för varje utomhusrörelsedetektor.


Felsökning


ProblemMöjlig orsakLösning

Utomhusrörelsedetektorn
är inte aktiverad.

Utomhusrörelsedetektorn är inte
ordentligt ansluten.

Anslut utomhusrörelsedetektorn på det sätt som
beskrivs i handboken.

Ingen/lite detektering
under gåtestet.

Utomhusrörelsedetektorn är inte
ordentligt monterad.

Montera utomhusrörelsedetektorn på det sätt som
beskrivs i handboken.

Linsen är täckt, smutsig eller
fungerar inte som den ska.

Ta bort överdraget och/eller rengör linsen.
Byt ut sensorn om linsen inte fungerar som den ska.Tekniska data

 • vilopotential: 26 V DC (SELV, säkerhetsklenspänning)
 • arbetsspänning: 26 V DC
 • CE-märkt
 • detekteringsvinkel: 180°
 • räckvidd: halvcirkel, upp till högst 14 m, beroende på detektorns färg (vid en monteringshöjd på 2,5 m)
 • ljuskänslighet: 5 lux till oändligt
 • hysteres för ljuskänslighet: 10 %.
 • frånkopplingsfördröjning: 8 s – 30 min
 • monteringshöjd: 2,5 m
 • kabelingång: 2 x 12,5 mm
 • kapslingsklass: IP54
 • omgivningstemperatur: -20–45 °C
 • i överensstämmelse med EN60669-2-1
 • tillbehör: takinstallationsfäste (vitt: 390-20050, svart: 390-20150)
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.