Skip to main content
Skip table of contents

Rörelsedetektor inomhu

Beskrivning

Inomhusrörelsedetektorn detekterar rörliga värmekällor och aktiverar eller avaktiverar Niko Home Control-funktioner.

Översikt

Drift

Inomhusrörelsedetektorn detekterar rörliga värmekällor med användning av passiv infraröd teknik (PIR). När rörelse
detekteras aktiverar eller avaktiverar rörelsedetektorn vissa Niko Home Control-funktioner. Dessa funktioner tilldelas
under programmering av installationen genom att koppla funktioner till den unika adressen för varje inomhusrörelsedetektor.
När en person kommer in i detektionsområdet startar rörelsedetektorn startprocessen. När personen lämnat
detektionsområdet eller är orörlig inom området kommer stopprocessen att starta så snart som frånkopplingsfördröjningen
har förflutit.
Inomhusrörelsedetektorn har ett manuellt läge. I manuellt läge kommer inomhusrörelsedetektorn att bete sig som om
det finns permanent rörelse. Tryck på knappen för manuellt läge för att aktivera eller avaktivera detta läge. Om det manuella läget inte
avaktiveras kommer funktionen som är kopplad till rörelsedetektorn att förbli aktiv i 4 timmar.

Installation

Inomhusrörelsedetektorn består av två delar: sensorn och basen. Bryggan monteras på en infälld
standarddosa med skruvar. • Inomhusrörelsedetektorn är endast avsedd för inomhusbruk.
 • Montera rörelsedetektorn 90–110 cm ovanför golvet.
 • Den maximala räckvidden är 8 m.


Installera inomhusrörelsedetektorn så här:

 1. Anslut basen till den tvåtrådiga busskabeln. På baksidan av basen finns två "B1"-kontakter och två "B2"-kontakter. Anslut varje enskild tråd till en B1-kontakt och en B2-kontakt.

   • Skala busskabelns trådar 9–10 mm.
   • Högst en tråd med en diameter på 0,5–1 mm kan anslutas per kontakt.
   • I detta fall spelar polaritet ingen roll.


  Basen är nu ansluten. Använd vid behov den andra B1- och B2-kontakten för att upprätta en anslutning till nästa styrelement.

 2. Montera basen på den enkla infällda dosan med skruvar. Använd en bas med en uppsättning klor om det inte finns några skruvhål i den infällda dosan. Två typer av bryggor är tillgängliga:

  • bas 60 x 71 mm med kloanslutning (Belgien)
  • bas 71 x 71 mm med skruvanslutning (Nederländerna)
 3. Tryck fast sensorn på basen tills den klickar på plats.

Välja inställningar för inomhusrörelsedetektor

Ställa in ljuskänslighet

Potentiometern under locket på sensorn kan användas för att ändra inställningen för ljuskänsligheten till ett värde
mellan 5 och 1 200 lux.
Ändra dessa inställningar så här:

 1. Öppna locket.
 2. Använd en skruvmejsel för att vrida potentiometern till önskad inställning. Vrid potentiometern medurs för att minska ljuskänsligheten (upp till högst 1 200 lux eller dagsljus). Vrid potentiometern moturs för att öka ljuskänsligheten (upp till minst 5 lux eller natt).

Ställa in frånkopplingsfördröjning

 1. Frånkopplingsfördröjningen kan ställas in i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran. Efter installationen kan användaren själv anpassa denna inställning i programvaran.


Tekniska data

 • arbetsspänning: 26 V DC (SELV, säkerhetsklenspänning)
 • CE-märkt
 • detekteringsvinkel: horisontellt 180°, vertikalt 60°
 • detekteringsräckvidd: 8 m (horisontellt)
 • ljuskänslighet: 5–1 200 lux
 • kan betjänas manuellt
 • omgivningstemperatur: 5–40 °C
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.