Skip to main content
Skip table of contents

Manuell användning av den smarta Zigbee®-motorkontrollen

Konfiguration

Den smarta Zigbee®-motorkontrollen fungerar direkt i fristående användning och kräver ingen konfiguration. Körtiden för att öppna/stänga jalusierna eller persiennerna är inställd på en och en halv minut. Anbringa en kort tryckning på en av tryckknapparna för att aktivera dess motsvarande inbyggda reläkontakt. Detta får den anslutna 230-voltsmotorn att rotera i en viss riktning. Motorn slutar rotera när körtiden har förflutit eller när en kort tryckning anbringas mot en av två tryckknappar. De aktiva feedback-lamporna indikerar vilken knapp som ska tryckas in härnäst.

En smart Zigbee®-motorkontroll som används i fristående läge kommer inte att använda mesh-nätverkskapaciteten och kommer inte att uppgraderas automatiskt. För mer information, se Zigbee® nätverksprincip.

LED-indikering

 Om du använder en centralplatta utan lins (xxx-31006) kan du inaktivera LED-feedback genom att trycka på PROG-knappen i 10 sekunder.

Inaktivera den vita feedback-lampan

  • Den vita feedback-lampan är aktiv som standard.

  • Tryck på PROG-knappen i 10 sekunder.

  • Den blå LED-lampan tänds efter 2 sekunder och släcks därefter igen efter 10 sekunder.

  • Den vita LED-lampan inaktiveras

Aktivera den vita feedback-lampan (efter att den har inaktiverats)

  • Tryck på PROG-knappen i 10 sekunder.

  • Den blå LED-lampan tänds efter 2 sekunder och släcks därefter.

  • Den vita LED-lampan tänds igen när den smarta Zigbee®-strömställaren används

Fristående användning

Se Connected motor control, Zigbee®, 3 A


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.