Skip to main content
Skip table of contents

Manuell användning av den smarta Zigbee®-dimmerkontrollen

Konfiguration

Innan du använder den smarta dimmerkontrollen, konfigurera korrekt dimmerprofil och lägsta dimmernivå.

En smart Zigbee®-dimmerkontroll som används i fristående läge kommer inte att använda mesh-nätverkskapaciteten och kommer inte att uppgraderas automatiskt. För mer information, se Zigbee® nätverksprincip.

Välj dimmerprofil

Välj dimmerprofil efter lamptyp som du vill dimra. Läs i översikten nedan för mer information om korrekta inställningar.

* Dessa dimmerprofiler är försedda med en boost-funktion. Det innebär att lampan lyser starkt när den tänds, innan den övergår till önskad dimringsnivå. Dessa profiler är särskilt framtagna för lampor som inte kan tändas igen vid låg dimring.

För att ändra dimmerprofilen, tryck på knappen Välj Profil. En grön LED-lampa blinkar flera gånger för att indikera numret för dimmerprofilen. Dessa LED-blinkningar upprepas 3 gånger. LED-blinkningarna ökas stegvis varje gång knappen Välj profil trycks ned när de gröna LED-lamporna blinkar. Det gör det möjligt att rulla igenom de 8 dimmerprofilerna LED 1 till LED 8. För att spara den valda dimmerprofilen, släpp upp knappen Välj profil när LED-blinkningarna upprepas 3 gånger. Standarddimmerprofil är Profil 5.

Exempel

När knappen Välj profil trycks ned kommer den gröna LED-lampan först att blinka 5 gånger(dimmerprofil LED 5 är aktiv). När knappen Välj profil trycks ned igen kommer den gröna LED-lampan att blinka 6 gånger. Dimmerprofil LED 6, användbar för LED- och halogenlampor med leading edge dimming, sparas när knappenVälj profil släpps upp när LED-blinkningarna upprepas 3 gånger.

Ställ in lägsta dimmernivå

Ställ in den lägsta ljusintensiteten genom att justera den lägsta dimmernivån för att tillämpa det optimala dimmerområdet för lampan som är ansluten till dimmern. Den lägsta dimmernivån ställs in så här:


 1. Slå på den smarta dimmerkontrollen och dimra lampan till den lägsta dimmernivån via dimmerknappen (lång tryckning) på basens mitt

 2. Kontrollera lampans intensitet:

  1. Om lampan är tänd vid den önskade lägsta ljusnivån så är dimmern korrekt konfigurerad

  2. Om lampan lyser för starkt, sänk lägsta dimmernivån med hjälp av knappen MIN DIM LEVEL. Fortsätta dimra lampan till ett läge där den inte blinkar eller släcks

  3. Om lampan blinkar eller är helt släckt, höj lägsta dimmernivån på samma sätt som i steg 2 b.

 3. Spara den nya inställningen genom att stänga av dimmern och slå sedan på den igen.

Om lampan inte tänds, konfigurera en dimmerprofil med boost-funktion (LED 3, LED 7 eller LED 8).

Dimmern kan nu användas i fristående läge. Genom en kort tryckning på knappen omkopplar den sin egen kontakt och aktiverar den motsvarande belysningskretsen. Tryck kortvarigt på knappen igen för att stänga av den inbyggda kontakten. En lång tryckning på samma tryckknapp utlöser dimmerfunktionen. Ytterligare en lång tryckning ändrar dimmerriktningen (dimmar ner).

Minnesfunktion

Minnesfunktionen är alltid aktiv i fristående läge med sparad ljusintensitetsnivå när dimmern slås av. Minnesfunktionen kan inte inaktiveras i fristående läge.

LED-indikering

Vit LED-feedback visar status hos den inbyggda kontakten. Denna LED-feedback kan inaktiveras manuellt.

Inaktivera den vita feedback-lampan

 • Den vita feedback-lampan är aktiv som standard.

 • Tryck på PROG-knappen i 10 sekunder.

 • Den blå LED-lampan tänds efter 2 sekunder och släcks därefter igen efter 10 sekunder.

 • Den vita LED-lampan inaktiveras

Aktivera den vita feedback-lampan (efter att den har inaktiverats)

 • Tryck på PROG-knappen i 10 sekunder.

 • Den blå LED-lampan tänds efter 2 sekunder och släcks därefter.

 • Den vita LED-lampan tänds igen när den smarta Zigbee®-dimmerkontrollen används

Fristående användning

Se Connected dimmer, Zigbee®, 3 - 200 W, 2-wire


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.