Skip to main content
Skip table of contents

LED-beteende på det smarta uttagetOrsakÅtgärd
LED av
Normal drift när uttaget är avstängtUttaget fungerar som det ska
Uttaget har ingen strömKontrollera ledningarna samt säkringen i elcentralen
Uttaget är defektKontakta Nikos kundtjänst
Vit LED kontinuerligt PÅ (*)

Normal drift när uttaget är påslagetUttaget fungerar som det ska
Röd LED blinkar

Anslutningen till gatewayen är tillfälligt avbrutenAnslutningen återställs automatiskt. Om den inte gör det kan du försöka att koppla från strömförsörjningen till den trådlösa gatewayen och sedan koppla in den igen. Kontrollera också att uttaget fortfarande befinner sig inom den trådlösa gatewayens räckvidd. Kontakta Nikos kundtjänst om problemet kvarstår
Röd LED kontinuerligt påÖvertemperatur

Eluttaget har använts har använts utanför de normala driftsvillkoren

1. Ta bort den inkopplade enheten

2. Vänta i minst 5 min innan du trycker på LED-knappen för att återgå till normal drift (**)

3. Byt ut eluttaget om problemet kvarstår

Överström (> 16 A för 10 s)
Blå LED blinkar

  • Upprättar anslutning till Zigbee®-nätverket
  • Eluttaget håller på att uppgraderas (vissa eluttagsversioner)

Vänta tills LED-lampan slutar blinka

Under en uppgradering kan du använda ditt smarta uttag. (***)

Blå LED lyser i 4 s.

Anslutning upprättad till Zigbee®-nätverketUttaget fungerar som det ska

(*) I ansluten användning kan du avaktivera den vita LED-lampan på det smarta uttaget via Niko Home Control-programmeringsprogramvaran eller Niko Home-appen.

(**) Före återaktivering föreligger en standardblockeringsperiod om 5 min. Parallellt finns det en temperaturavkylningsmekanism som gör att återaktivering efter övertemperatur undviks. Avkylningsperioden är inte specificerad på grund av de oförutsägbara miljöbetingelserna.

(***) Under en uppgradering är det möjligt att LED-lampan på ditt smarta uttag blinkar blått. Denna funktion inrättades i de ursprungliga smarta uttagen vid tillverkningen. I senare programvaruversioner har den här blinkfunktionen under uppgradering dock tagits bort. Det smarta uttaget uppgraderas fullt synligt och det förblir funktionellt under uppgraderingen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.