Skip to main content
Skip table of contents

LED beteende hos den smarta Zigbee®-motorkontrollenOrsakÅtgärd
LED av
Normal drift när:

 • Den smarta motorkontrollen används med Niko Home Control eller i fristående läge med LED-feedback avaktiverad
 • LED-feedback är aktiverad och lampan är AV
 • LED-feedback är inverterad och lampan är PÅ
 • LED-feedback är konfigurerad som Alltid PÅ


 • I anslutet läge via Niko Home Control -programmeringsprogramvaran
  • När du skapar en ny Zigbee®-enhet via programmeringsprogramvaran eller Niko Home-appen måste du indikera om du vill aktivera eller inaktivera LED-feedback
  • I Enkla åtgärder kan LED-feedback hos en Zigbee®-variant ställas in på:
   • Normal (PÅ när enheten är aktiv)
   • Inverterad (AV när enheten är aktiv)
   • Alltid PÅ
   • Alltid AV
  • Med rutiner kan LED-feedback endast ställas in påNormal (PÅ när enheten är aktiv) eller Inverterad (AV när enheten är aktiv). Som standard är inställningen på Normal
  • Om du har skapat en Zigbee®-enhet med LED-feedback inaktiverad och du vill använda LED-feedback raderar du enheten i din Niko Home Control-installation och skapar den på nytt som en enhet där LED-feedback är aktiverad

Den smarta motorkontrollen är inte strömsatt

Kontrollera ledningsdragningen och säkringen(MCB) i elcentralen

Den smarta motorkontrollen fungerar inte korrekt

 • Om en röd LED-lampa blinkar råder problem med den trådlösa anslutningen mellan den smarta motorkontrollen och gatewayen eller den trådlösa bryggan
 • Om ingen röd lampa blinkar, kontrollera konfigurationen igen eller stäng av gatewayen eller den trådlösa bryggan. Den röda lampan ska börja blinka och enheten ska fungera i fristående läge. Kontrollera att du kan höra hur det inbyggda smarta reläet omkopplas när du använder den smarta motorkontrollen. Byt ut den smarta motorkontrollen om enheten inte fungerar i fristående läge
Vit LED lyser

Normal drift hos den smarta motorkontrollen:

 • med LED-feedbacksinställningen: Normal

LED-feedback indikerar vilka tryckknappar som måste tryckas ned bredvid ändra riktningen hos motorn. Båda feedback-lamporna blir aktiva när motorkontrollen används eller när motorn stängs av innan körtiden har slutförts.

 • med LED-feedbacksinställningen: Inverterad

LED-feedbacken visar status för jalusier eller persienner. Båda feedback-lamporna blir aktiva när motorkontrollen används eller när motorn stängs av innan körtiden slutförts

 • med LED-feedbacksinställningen: Alltid PÅ

Båda feedback-lamporna är PÅ hela tiden


I fristående läge är den vita LED-feedbacken inställd på Normal med en standardkörtid på en och en halv minut.

 • Den smarta motorkontrollen fungerar som den ska
 • Du kan bara ändra status hos LED-feedbacken till Inverterad genom att använda Zigbee® -enheten i en enkel åtgärd. Att konfigurera en inverterad LED-feedback är inte möjligt i rutiner
Röda LED-lampor blinkar

RF-anslutningen till gatewayen eller den trådlösa bryggan har tillfälligtvis avbrutits eller (delar av) Niko Home Control-installationen slogs nyligen av och på

 • Anslutningen återupprättas automatiskt. Om den inte gör det, testa att slå av och på din gateway eller trådlösa brygga och kontrollera att den smarta motorkontrollen fortfarande befinner sig inom räckhåll för gatewayen eller den trådlösa bryggan.
 • Om den röda LED-lampan blinkar eftersom (delar av ) din Niko Home Control-installation slogs av och på kan du stoppa LED-lamporna från att blinka rött genom att använda Zigbee®-enheten lokalt via tryckknappen eller via Home-appen. Obs: det här fungerar inte om RF-anslutningen med gatewayen avbryts
Blå LED-lampor blinkar

 • Den smarta motorkontrollen försöker ansluta till Zigbee®-nätverket.
 • Om identifieringsfunktionen på enheten från Zigbee® aktiveras via diagnostiksidan i programvaran för programmering börjar den blåa LED-lampan blinka när Zigbee®-kontrollen är aktiv
Vänta tills LED-lampan slutar blinka. Det kan ta upp till 5 minuter
Blå LED-lampor lyser i 4 sekunder

Den smarta motorkontrollen är ansluten till Zigbee®-nätverket

Den blå LED-lampan släcks efter 4 sekunder. Den smarta motorkontrollen är redo att användas i Niko Home Control-nätverketJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.