Skip to main content
Skip table of contents

LED beteende hos den smarta Zigbee®-dimmerkontrollenOrsakÅtgärd
LED av
Normal drift när:

 • Den smarta dimmern används med Niko Home Control eller i fristående läge med LED-feedback avaktiverad
 • LED-feedback är aktiverad och lampan är AV
 • LED-feedback är inverterad och lampan är PÅ
 • LED-feedback är konfigurerad som Alltid PÅ
 • I anslutet läge via Niko Home Control -programmeringsprogramvaran
  • När du skapar en ny Zigbee®-enhet via programmeringsprogramvaran eller Niko Home-appen måste du indikera om du vill aktivera eller inaktivera LED-feedback
  • I Enkla åtgärder kan LED-feedback hos en Zigbee®-variant ställas in på:
   • Normal (PÅ när enheten är aktiv)
   • Inverterad (AV när enheten är aktiv)
   • Alltid PÅ
   • Alltid AV
  • Med rutiner kan LED-feedback endast ställas in påNormal (PÅ när enheten är aktiv) eller Inverterad (AV när enheten är aktiv). Som standard är inställningen på Normal
  • Om du har skapat en Zigbee®-enhet med LED-feedback inaktiverad och du vill använda LED-feedback raderar du enheten i din Niko Home Control-installation och skapar den på nytt som en enhet där LED-feedback är aktiverad

Den smarta dimmern är inte strömsatt

Kontrollera ledningsdragningen och säkringen(MCB) i elcentralen

Den smarta dimmern fungerar inte korrekt

 • Om en röd LED-lampa blinkar råder problem med den trådlösa anslutningen mellan den smarta dimmerkontrollen och gatewayen eller den trådlösa bryggan
 • Om ingen röd lampa blinkar, kontrollera konfigurationen igen eller stäng av gatewayen eller den trådlösa bryggan. Den röda lampan ska börja blinka och enheten ska fungera i fristående läge. Kontrollera att du kan höra hur det inbyggda smarta reläet omkopplas när du använder den smarta dimmerkontrollen. Byt ut den smarta dimmerkontrollen om enheten inte fungerar i fristående läge
Vit LED på kontinuerligt

Normal drift när den smarta dimmerkontrollen är:

 • Påslagen och används med LED-feedback
 • Avslagen och används med inverterad LED-feedback
 • Den smarta dimmern fungerar som den ska
 • Du kan bara ändra status hos LED-feedbacken till Inverterad genom att använda Zigbee® -enheten i en enkel åtgärd. Att konfigurera en inverterad LED-feedback är inte möjligt i rutiner
Röd LED kontinuerligt på

En skyddsmekanism

är aktiverad
Kontrollera ledningarna och säkerställ att det inte råder kortslutning. Genomför en återställning av den smarta dimmerkontrollen genom att stänga av och slå på den.
Om skyddsmekanismen är återaktiverad, återställ dimmern på nytt och konfigurera den till bakkantsläge.
Vid behov, reducera lasten eller byt ut de anslutna lamporna
Röd LED blinkar

RF-anslutningen till gatewayen eller den trådlösa bryggan har tillfälligvist avbrutits eller (delar av) Niko Home Control-installationen slogs nyligen av och på

 • Anslutningen återupprättas automatiskt. Om den inte gör det, testa att slå av och på din gateway eller trådlösa brygga och kontrollera att den smarta dimmerkontrollen fortfarande befinner sig inom räckhåll för gatewayen eller den trådlösa bryggan
 • Om den röda LED-lampan blinkar eftersom (delar av ) din Niko Home Control-installation slogs av och på kan du stoppa LED-lamporna från att blinka rött genom att använda Zigbee®-enheten lokalt via tryckknappen eller via Home-appen. Obs: det här fungerar inte om RF-anslutningen med gatewayen avbryts
Blå LED blinkar

 • Den smarta dimmerkontrollen försöker ansluta till Zigbee®-nätverket.
 • Om identifieringsfunktionen på enheten från Zigbee® aktiveras via diagnostiksidan i programvaran för programmering börjar den blåa LED-lampan blinka när Zigbee®-kontrollen är aktiv
Vänta tills LED-lampan slutar blinka. Det kan ta upp till 5 minuter
Blå LED lyser i 4 sekunder

Den smarta dimmerkontrollen är ansluten till Zigbee®-nätverket

Den blå LED-lampan släcks efter 4 sekunder. Den smarta dimmerkontrollen är redo att användas i Niko Home Control-nätverketJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.