Skip to main content
Skip table of contents

Konfigurera den trådlösa bryggan


Ladda ner Niko Home Control-programvaran för programmering:

Lägg till Niko Home Control-enheter för traditionell installation i en installation med bussledningar

Om du vill skapa en hybridinstallation av Niko Home Control med bussledningar och traditionellt installerade enheter följer du konfigurationsprocessen i programmeringsmjukvaran för Niko Home Control (version 2.16 eller nyare):

  1. Öppna Niko Home Controls programvara för programmering
  2. Gå till fliken ”Fyll central”
  3. Klicka på ”Moduler” för att lägga till den trådlösa bryggan till din central
  4. Lägg till, konfigurera och ge adress till de trådlösa och anslutna kontrollerna för traditionell installation
  5. Ladda upp den nya konfigurationen


Den trådlösa bryggan behöver inte ges en adress utöver de trådlösa och anslutna kontrollerna. 

Lägg till tredje parts Zigbee®-enheter till den trådlösa bryggan

Referera den senaste versionen av Niko Home Controls programvara för programmering för att se en översikt över kompatibla Zigbee®-enheter (gå till Skapa > Lägg till kontroller och enheter).
Mer information finns i Zigbee®-nätverksprincipen.
Se även friskrivningsklausulen på http://www.niko.eu/zigbeeJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.