Skip to main content
Skip table of contents

HVAC-gränssnitt

Beskrivning

HVAC-universalgränssnittet gör det möjligt att ansluta ett VRV-, VRF- eller mångfördelande luftkonditioneringssystem (HVAC-system) till Niko Home Control-installationen. Denna modul fungerar som ett gränssnitt mellan luftkonditioneringssystemet och Niko Home Control-gatewayen och möjliggör kommunikation mellan båda enheterna.

Översikt

Beställningsnummer

550-00550: Universellt HVAC-gränssnitt för Daikin VRV, Sanyo (Panasonic) VRF, Toshiba VRF, Mitsubishi Electric VRF, LG VRF, Fujitsu (Atlantic) VRF, Mitsubishi Heavy VRF, Hitachi VRF

Följande ordernummer ersätts av 550-00550 (Universellt HVAC-gränssnitt):

550-00551: HVAC-gränssnitt för Daikin VRV
550-00552: HVAC-gränssnitt för Sanyo (Panasonic) VRF
550-00553: HVAC-gränssnitt för Toshiba VRF
550-00554: HVAC-gränssnitt för Mitsubishi Electric VRF
550-00556: HVAC-gränssnitt för LG VRF
550-00557: HVAC-gränssnitt för Fujitsu (Atlantic) VRF
550-00558: HVAC-gränssnitt för Mitsubishi Heavy VRF
550-00559: HVAC-gränssnitt för Hitachi VRF

550-00550 (Universellt HVAC-gränssnitt) levereras med standardkonfiguration för Daikin VRV. Vid användning av annan HVAC behöver gränssnittet konfigureras därefter (DIP-strömställarinställning, och HVAC-ledning via dess skärm).


Drift

Med HVAC-gränssnittet kan du styra ett HVAC-system med en Niko Home Control HVAC-termostat. Se Display-kontroller.
Endast ett HVAC-gränssnitt krävs för de olika HVAC-systemen. Endast ett HVAC-gränssnitt kan anslutas till ett HVAC-system. För att ansluta ett mångfördelande luftkonditioneringssystem behövs en ytterligare modul i varje inomhusenhet.

 • Det är inte möjligt att kombinera luftkonditioneringssystem av olika märken i en och samma Niko Home Control-installation.
 • Det är inte möjligt att ansluta ett ytterligare värmeelement till HVAC-termostaten.
 • HVAC-gränssnittet synkroniserar Niko Home Control-installationen och HVAC-systemet var 10:e minut och efter varje åtgärd från installationen. Parametrarna som synkroniseras är: uppvärmning/kylning, på/av, ventilationshastighet, önskad temperatur och temperaturinställningar.
 • Högst 20 HVAC-termostater kan anslutas till Niko Home Control-installationen. Det innebär att du kan skapa upp till 20 zoner.
 • Niko Home Control-installationen kan styra högst 8 inomhusenheter per zon/HVAC-termostat.
 • HVAC-gränssnittet kan interagera med maximalt 32 inomhusenheter.

 • HVAC-systemet har en egen prioritetsordning när den svarar på olika kommandon från olika zoner.


Installation

Kopplingsscheman


 • För att undvika överhörning i nya installationer ska alla SELV-kablar anslutas till vänster inuti elcentralen och alla högspänningskablar till höger inuti elcentralen.
 • Gruppera alla lågspänningsmoduler tillsammans, till exempel Nikobus-gränssnittet eller Easywave RF-gränssnittet, för att säkerställa att Nikobus-kabeln eller antennen kan läggas längsmed SELV-kabeln.

Ansluta och montera HVAC-gränssnittet


Funktionerna "ventilationshastighetskontroll" och "rumstemperaturövervakning" är inte tillgängliga när HVAC-gränssnittet är anslutet till ett Daikin KRP med DTA D3-gränssnitt. Hitachi-modeller överför inte temperatur till termostaten
 • Använd helst ett HVAC-system som är galvaniskt isolerat från elnätet.
 • Anslut inte mer än ett HVAC-gränssnitt till Niko Home Control-installationen.
 • Den boende måste säkerställa att WiFi-nätverket är säkert. Detta säkerhetsskydd är nödvändigt för att kunna använda appen på en smartphone eller surfplatta.


 1. Ansluta HVAC-gränssnittet till ett VRV- eller VRF-luftkonditioneringssystem eller ett mångfördelande luftkonditioneringssystem:

  • Anslut HVAC-gränssnittet till ett VRV- eller VRF-luftkonditioneringssystem genom att ansluta HVAC-gränssnittet via en tvåtrådig HVAC-busskabel till inomhusenheten/-enheterna. Följande tabell ger en översikt över busskopplingen till inomhusenheten/-enheterna för varje typ av HVAC-system:

   HVAC-systemKommunikationsnätverkBusskopplingPolaritetAntal inomhusenheterAntal utomhusenheterSkärmad nätverkskabel
   DaikinD3 NetF1 F2Ingen6410Krävs inte
   ToshibaTCC LinkU1 U2Ingen 6410Krävs
   Sanyo (Panasonic)S3 NetU1 U2Ingen 6410Krävs
   Mitsubishi ElectricM-Net(TB3,TB7)M1 M2Ingen 5010Krävs
   Fuijitsu (Atlantic)VRF-överföringsledningX1 X2Ingen 6410Krävs
   Mitsubischi HeavySuper Link New Super LinkA BIngen 12810Krävs
   HitachiH Link, H Link 21 2Ingen 6410Krävs
   LG
   Inter A, Inter B (endast utomhus)Ingen 12810Krävs

   HVAC-gränssnittet har en USB-port och sju anslutningar: L1 – L7. Fem av dessa sju anslutningar kan
   styras simultant, men inte L2 och L6 eftersom de delar samma elektronik. Nästa tabell ger en
   översikt över vilken anslutning på HVAC-gränssnittet som måste användas för vilket system.

   HVAC-tillverkareFörkortningUSBL1L2L3L4L5L6L7
   DaikinDK   Misubishi ElectricME   Sanyo (Panasonic)SA   ToshibaTO   HitachiHT   Fuijistu (Atlantic)
   LGLG   Mitsubishi Heavy IndustriesMH   GreeGR
  • För att ansluta HVAC-gränssnittet till ett mångfördelande luftkonditioneringssystem måste du först ansluta en ytterligare modul (PCB-anslutning) för varje inomhusenhet. HVAC-gränssnittet kan inte anslutas direkt till inomhusenheten/-enheterna hos ett mångfördelande luftkonditioneringssystem. Leverantören av HVAC-systemet ska kunna tillhandahålla dessa ytterligare modul(er) som ska anslutas till den tvåtrådiga HVAC-busskabeln.


 2. Öppna fliken överst till höger på HVAC-gränssnittet och kontrollera att DIP-switcharna är inställda på följande sätt.
  • DIP-switch P 

   OmkopplareAv
   P3L6 aktiv, L2 inaktivL2 aktiv, L6 inaktiv
   P4produktionslägenormalt driftläge
  • DIP-switch Q

   HVAC-typDIP-switch Q - HVAC-ledning L1
   Q1Q2Q3Q4
   DKAVAV
   MEAVAVAVAV
   TOAVAV
   SAAVAV
  • DIP-switch R 

   HVAC-typDIP-switch R - HVAC-ledning L2
   R1R2R3R4
   DKAVAV
   MEAVAVAVAV
   TOAVAV
   SAAVAV
   Om alla DIP-switchar R1, R2, R3 och R4 sätts i PÅ-position går HVAC-gränssnittet in i BOOT-läge.
  • DIP-switch S 

   OmkopplareAV
   S1,S2slå på DC-utgång på HVAC-ledning L1slå av DC-utgång på HVAC-ledning L1
   S3,S4slå på DC-utgång på HVAC-ledning L2slå av DC-utgång på HVAC-ledning L2

   Brytare S1 ska alltid vara i samma position som S2; brytare S3 i samma position som S4.

   Dessa inställningar är endast tillämpliga om du behöver ansluta HVAC-gränssnittet till ett icke-VRF-system via en KRP- eller MAC-adapter.

 3. Tryck fast HVAC-gränssnittet på valfri plats på DIN-skenan tills den klickar på plats.

 4. Anslut HVAC-systemets buss till den gröna gränssnittskontakten (medföljer). Klicka på den gröna gränssnittskontakten nederst/överst på HVAC-gränssnittet på ledning L1, L2, L3, L4, L5, L6 eller L7, beroende på typen av inomhusenhet som används.

 5.  Anslut nätverkskabeln till LAN-delen av den anslutna kontrollenheten.

 6. Anslut nätadaptern till HVAC-gränssnittet och anslut adaptern till elnätet.
Displayen och den gröna indikatorlampan tänds.

De orange indikatorlamporna blinkar:

 • under dataöverföring från HVAC-termostaten till HVAC-gränssnittet
 • endast om ledning L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 är ansluten till en inomhusenhet.

LEDfärgstatusstatus
anslutninggrön

av

bra uppkoppling

ingen uppkoppling

aktivitetorangeblinkardataöverföring

7.  Välj korrekt märke för HVAC-systemet på HVAC-gränssnittet för den ledning som används. Kontrollera att dip-strömställarna är korrekt inställda för märket (se steg 2). 

 1. Gå till Inställningar.
 2. Gå till HVAC-ledning.
 3. Välj den HVAC-ledning du vill konfigurera.
 4. Konfigurera HVAC-ledningstypen.

Information på displayen

När det finns kommunikation med HVAC-systemet ger displayen extra information om installationen. Nedan
visas ett exempel på denna typ av display. Värdena som visas i exemplet är endast indikativa och kan skilja sig från
faktiska värden.
Information som visas på displayen med status för inomhusenheterna:

Information som visas på displayen med antalet inomhusenheter och zoner:


Visat värdeSymbolVärde i displayexemplet
Antal igenkända inomhusenheterU10
Antal grupperG8
Felkod
A3
Felkod
U4


Felsökning


ProblemMöjlig orsakLösning

Ingen information visas på

displayen

Dåligt fungerande strömförsörjning

Verifiera att det finns en stabil signal från 9 V DC-nätadaptern

Antalet inomhusenheter som visas

på displayen är felaktigt

Det kan ta några minuter innan

HVAC-systemet känns igen.

Ett problem har uppstått i kommunikationen

med HVAC-systemet.

 • Vänta fem minuter
 • Kontrollera kommunikationen med HVAC-systemet. Den orange indikatorlampan ska blinka.
 • Kontrollera anslutningen mellan HVAC-busskabeln och HVAC-systemet


Tekniska data

 • försörjningsspänning: 9–24 V DC
 • installationsmetod: väggmontering eller montering på DIN-skena
 • driftsförhållanden:
  • omgivningstemperatur: 0–45 °C
  • luftfuktighet: mindre än 85 % RF
 • mått: 90 x 155 x 33 mm (H x B x D)
 • vikt: 270 g
 • maximalt antal inomhus- och utomhusenheter: beror på tillverkaren
 • CE-märkt


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.