Skip to main content
Skip table of contents

Felsöka USB RF-gränssnittet

ProblemLösning
Mina trådlösa kontroller fungerar inte.
  • Kontrollera att kontrollerna befinner sig inom räckhåll för Easywave-signalen. En diagnostisk enhet (05-370) kan användas för att fastställa den trådlösa signalstyrkan i en miljö. Enheten känner igen alla 868.3 MHz-signaler. De nio LED-lamporna på enheten anger kvaliteten på de mottagna signalerna eller styrkan hos eventuella störande signaler.
  • Kontrollera följande i Niko Home Control programmeringsprogramvaran:
    • Du har lagt till modulen RF USB-gränssnitt i menyn Fyll central.
    • Du har laddat upp projektet till installationen.

Jag har bytt ut RF-gränssnittet Easywave (550-00610) DIN-modulen mot USB RF-gränssnittet. Mina trådlösa kontroller fungerar inte längre.

I Niko Home Control programmeringsprogramvaran, adressera om alla trådlösa Easywave-kontroller i installationen och ladda upp den nya konfigurationen till installationen.

För mer information, se Användarhandbok för Niko Home Control II > Menyn Adressera > Adressera moduler.

Jag har lagt till USB RF-gränssnittet men samtidigt behållit RF Easywave (550-00610) DIN-modulen. När jag tar bort USB RF-gränssnittet tar RF Easywave (550-00610) DIN-modulen inte över.

I Niko Home Control-programmeringsprogramvaran, ta bort RF USB-gränssnittet från centralen och ladda upp projektet till installationen.

För mer information, se Användarhandbok för Niko Home Control II > Menyn Fyll central > Ta bort en modul.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.