Skip to main content
Skip table of contents

RF-gränssnitt Easywave

Beskrivning

RF-gränssnittet Easywave låter dig använda trådlösa Easywave-kontroller i Niko Home Control-installationen. Denna modul
tar emot Easywave-radiosignaler, vilket möjliggör användning av kontroller:

 • där det normalt sett inte skulle vara möjligt, t.ex. på glas- eller betongytor.
 • för renovering av kulturminnesmärkta byggnader.
 • för utökning av befintliga installationer där det inte är möjligt eller önskvärt att förse apparaten med kabel.
 • i kontorsutrymmen med flyttbara skiljeväggar.
 • när komplex kabeldragning ska undvikas

Översikt

Drift

Denna modulära mottagare möjliggör en anslutning mellan Nikos trådlösa Easywave-kontroller och Niko
Home Control-installationen. Fjärrkontrollen eller den trådlösa kontrollen fungerar med hjälp av signalöverföring via
radiovågor på det licensfria ISM-frekvensbandet 868,3 MHz enligt den europeiska standarden. Endast produkter som
inte sänder kontinuerligt är tillåtna på denna frekvens, vilket innebär 1 % per timme eller 36 sekunder. Därför är risken för
störning minimal.

Systemet har en modulbaserad uppbyggnad inklusive sändare och en mottagare. Väggsändarna är formade som
brytare och monteras på väggen. De handburna sändarna är formade som traditionella fjärrkontroller.
I synnerhet uppfyller dessa produkter kraven i det europeiska direktivet 1999/5/EG om radioutrustning och
teleterminalutrustning, även kallat R&TTE-direktivet.

Använd endast enknappskontroller. Programmera en annan knapp för varje åtgärd.


Signalområde

Driften av enheter med en fjärrkontroll, som t.ex. TV-, video- och ljudenheter, kommer inte att störas av en handburen
Easywave-sändare. Den handburna sändaren behöver inte riktas mot den trådlösa Easywave-mottagaren.
Inomhusområdet är ± 30 m. I öppna utrymmen är området 100 m. Räckvidden för den handburna sändaren beror på vilka
material som används i bostaden.

En diagnostisk enhet (05-370) kan användas för att fastställa den trådlösa signalstyrkan i en miljö. Enheten
känner igen alla 868,3 MHz-signaler. De nio LED-lamporna på enheten anger kvaliteten på de mottagna signalerna eller styrkan
hos eventuella störande signaler. Det gör det möjligt för dig att fastställa om signalområdet för den handburna sändaren
uppfyller dina behov eller inte.


Kompatibilitet

 • Följande trådlösa Easywave-brytare/kontroller är kompatibla med användning med RF-gränssnittet Easywave:
 • brytare med två kontrollknappar (410-00001)
 • brytare med fyra kontrollknappar (410-00002)
 • brytare med åtta kontrollknappar (410-00003)
 • handburen mini-RF-sändare med en kanal, en kontrollknapp (05-311)
 • fjärrkontroll med fem kanaler, tre kontrollknappar (05-313)
 • handburen mini-RF-sändare med en kanal, fyra kontrollknappar (05-314)
 • mini-sändargränssnitt med batteri (05-315)
 • fönsterkontakt (05-363)Installation

Kopplingsschema

Följ stegen nedan för att installera modulen:

 • Kontrollera att installationen inte är ansluten till elnätet.
 • Placera antennen utanför elcentralen på en metallyta på minst 15x15 cm för maximalt signalområde.

1. Tryck fast modulen på DIN-skenan tills den klickar på plats.
2. Anslut den externa antennen (medföljer) till modulen. Den externa antennen har en anslutningskabel på 2 m.
3. Anslut RF-gränssnittet Easywave till föregående modul. För glidkontakten på den modulen åt höger tills den klickar in i RF-gränssnittet Easywave. Det säkerställer att buss- och försörjningsspänningen är ansluten.Felkoder

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Tabellen nedan ger en översikt över alla felkoder.


LEDÅTGÄRDFELMÖJLIGA LÖSNINGAR
STATUS-LEDBlinkar – en puls per två sekunderProgramvarufel

Fel programvaruversion*

*Ladda ner den senaste programvaruversionen

från Nikos webbplats för att uppgradera

modulen


Tekniska data

 • ett RF-gränssnitt Easywave per installation
 • som ska användas med medföljande extern antenn
 • placera antennen på en metallyta på minst 15x15 cm
 • mottagningsräckvidd: ± 30 m inomhus, 100 m i öppen terräng
 • storlek: DIN 2E
 • glidkontakt för att ansluta modulen till efterföljande modul på DIN-skenan
 • omgivningstemperatur: 0–45 °C
 • CE-märkt


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.