Skip to main content
Skip table of contents

Använda Digital black, 230 V

Digital black har ett pekskärmsgränssnitt. Du kan styra Digital black på samma sätt som du styr din mobila enhet.

Du kan använda Digital black, 230 V i två lägen:

  • Fristående användning
  • Ansluten användning (ansluten till din Niko Home Control-installation)

Fristående användning

När enheten är strömsatt men inte ännu kopplad kan du styra den lokala kontakten för din Digital black. Svep från skärmen med QR-koden till omkopplingsskärmen

ÅtgärdIllustrationSyfte
kort tryck

för att slå PÅ eller AV den lokala kontakten.

horisontell svepning

för att koppla Digital black, svep omkopplingsskärmen till skärmen med QR-koden. Se sidan Ansluta Digital black, 230 V till din Niko Home Control-installation.

Ansluten användning

ÅtgärdIllustrationSyfte
kort tryck

för att styra åtgärder eller ändra ett värde
långt tryck

för att öppna andra nivåns styrning (t.ex. nivåjustering)
horisontell svepning

för att navigera till andra kontroller eller andra sidor
lätt tryck

för att gå till ett min- eller maxvärde eller förbestämda mellanliggande värden (t.ex. låg, medel, hög, boost)
vertikal svepning

för att justera en nivå

Närhetssensor

Digital black har en inbyggd närhetssensor. Denna sensor har en fast, konformad räckvidd på 0−30 cm.

När du närmar dig skärmen inom detta område väcks Digital black från standby.

Ljussensor

Digital black har en inbyggd ljussensor. Denna sensor används för att automatiskt ställa in skärmens ljusstyrka i förhållande till det omgivande ljuset.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.