Skip to main content
Skip table of contents

Analogingång

Beskrivning

Denna ingångsenhet används för att ansluta tre externa analoga sensorer till Niko Home Control-installationen.
Sensorerna ska vara lämpliga för applikationer med säkerhetsklenspänning (SELV).
Denna typ av sensor används för att mäta solljus, vind, regn, CO2, fuktighet eller temperatur. Beroende på värdena
som mäts kan tillämpning som t.ex. markiser, jalusier och lampor styras automatiskt.

Översikt

Drift

När en ansluten sensor aktiveras kommer motsvarande ingång att ta emot en signal mellan 0 och 10 V och modulen
skickar vidare detta värde och adressen till controllern som sedan aktiverar en eller flera förprogrammerade åtgärder. Varje
värde som motsvarar en viss matningsspänning ställs in via programmeringsprogramvaran.

Aktivering av en ansluten sensor kan simuleras genom att trycka på knappen. Den riktiga inmatningen avaktiveras i så fall
i två minuter.


Installation

Kopplingsschema


Följ stegen nedan för att installera modulen:

 • Kontrollera att installationen inte är ansluten till elnätet.
 • Avståndet mellan sensorerna och modulen ska inte överstiga 100 m.
 • Högst tre sensorer kan anslutas per modul. Upp till 10 moduler kan anslutas per installation.
 • Använd alltid sensorer som är lämpliga för applikationer med säkerhetsklenspänning (SELV).
  • Om sensorn använder en SELV-strömförsörjning (24 V DC) är den alltid lämplig.
  • Om sensorn använder en 230 V AC-strömförsörjning måste den ha en galvaniskt isolerad utgång (SELV).
 1. Tryck fast modulen på DIN-skenan tills den klickar på plats. Placera helst modulen i den översta raden inuti elcentralen för att hålla SELV-kablarna åtskilda från 230 V-kablarna.
 2. Anslut sensorerna till en av skruvterminalerna 1-3.
 3. Anslut sensorerna till common-skruvterminalen, COM.
 4. Anslut den analoga sensormodulen till föregående modul. För glidkontakten på den modulen åt höger tills den klickar in i den analoga sensormodulen. Det säkerställer att buss- och försörjningsspänningen är ansluten.


Felkoder

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Tabellen nedan ger en översikt över alla felkoder.

LEDÅTGÄRDFELMÖJLIGA LÖSNINGAR
STATUS-LEDBlinkar – en puls per två sekunderProgramvarufel

Fel programvaruversion*

*Ladda ner den senaste programvaruversionen

från Nikos webbplats för att uppgradera modulen


Tekniska data

 • max. avstånd mellan sensorer och analogingång: 100 m
 • 4 skruvterminaler för 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm²
 • storlek: DIN 2E
 • glidkontakt för att ansluta modulen till efterföljande modul på DIN-skenan
 • omgivningstemperatur: 0–45 °C
 • CE-märkt


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.