Skip to main content
Skip table of contents

Analog dimmeraktor 1-10 V

Beskrivning

Tre dimrar och/eller kopplingsanordningar är anslutna till Niko Home Control-installationen med den analoga dimmeraktorn 1–10 V:

 • dimrar med en analog ingång 1–10 V för dimring av monokroma LED-lampor.
 • elektroniskt reglerdon för lysrör.
 • dimrar med hög effekt med en analog ingång på 1–10 V.

Användbara Niko-referenskoder: 05-715, 65-410, 65-412, 65-416, 330-00701.

Översikt

Drift

Utgången skickar en signal mellan 1 och 10 V för att styra den anslutna dimmern/reglerdonet, vilket gör att programmerade
åtgärder eller stämningsinställningar kan aktiveras.

Genom att trycka på motsvarande knapp kan status för varje utgång ändras manuellt och tillfälligt för ansluta
en lampa. Kom ihåg att aktiveringen eller avaktiveringen endast är tillfällig och kommer att upphävas av nästa
busskommunikation


Installation

Kopplingsschema

Följ stegen nedan för att installera aktorn:

 • Kontrollera att installationen inte är ansluten till elnätet.
 • Avståndet mellan dimrarna och modulen ska inte överstiga 50 m.
 • Högst tre dimrar kan anslutas per modul.
 1. Tryck fast modulen på DIN-skenan tills den klickar på plats. Placera helst modulen i den översta raden inuti elcentralen för att hålla SELV-kablarna åtskilda från 230 V-kablarna.
 2. Anslut dimrarna till en av skruvterminalerna 1-3.

  Det är möjligt att koppla tre separat faser.
 3. Anslut den analoga utgångsaktorn 1–10 V till föregående modul. För glidkontakten på den modulen åt höger tills den klickar in i den analoga utgångsaktorn 1–10 V. Det säkerställer att buss- och försörjningsspänningen är ansluten.


Felkoder

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Tabellen nedan ger en översikt över alla felkoder.

LEDÅTGÄRDFELMÖJLIGA LÖSNINGAR
STATUS-LEDBlinkar – en puls per två sekunder.Programvarufel

Felaktig programvaruversion.*
*Ladda ner den senaste programvaruversionen
från Nikos webbplats för att uppgradera
modulen.


Tekniska data

 • 3 utgångar: 1–10 V (FELV, klenspänning för funktionsändamål), strömstyrd (I)
 • möjlighet att koppla tre separata faser
 • max. avstånd mellan dimmer och aktor: 50 m
 • max. belastning: 20 mA per kanal, skyddad fr.o.m. 50 mA per kanal och högst 11 V
 • galvanisk separation för effektkretsen (6 A per kanal)
 • 2 x 6 skruvterminaler för 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm²
 • storlek: DIN 4E
 • glidkontakt för att ansluta modulen till efterföljande modul på DIN-skenan
 • omgivningstemperatur: 0–45 °C
 • CE-märkt


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.