Skip to main content
Skip table of contents

Zoznam zariadení kompatibilných so solárnym režimom

Keď dochádza k nadmernej produkcii (energia je odosielaná do siete), systém Niko Home Control môže aktivovať rôzne zariadenia. Ďalej uvádzame zoznam zaradení, ktoré môže aktivovať systém Niko Home Control. 

Ak dochádza k nadmernej produkcii,

aktivujte...(230 V),aktivujte... (bezpotenciálový),zmeňte stanovenú hodnotu teploty
alebo vykurovací režim,
zvýšte teplotu
horúcej vody,
zvýšte rýchlosť ventilátora,aktivujte smart zariadenie.

Produkty pre tradičnú kabeláž
Smart spínaná zásuvka, rozperka, zemniaci kolík170-33505

(*)

Smart spínaná zásuvka, skrutka, zemniaci kolík170-33605

(*)

Inteligentná zástrčka s postrannými ochrannými kontaktmi, Zigbee®552-80698

(*)

Inteligentná zástrčka so zemniacim kolíkom, Zigbee®552-80699

(*)

Produkty pre zbernicovú kabeláž
Spínací modul (6x)550-00106

Spínací modul (3x)550-00103

Modul pre kúrenie/chladenie pre Niko Home Control550-00150
Modul pre ventiláciu pre Niko Home Control550-00140
API partnerských systémov HVAC pre Niko Home Control


NIBESystémy NIBE Uplink


Mitsubishi ElectricSystémy kompatibilné s MELCloudVaillantTermostat vSMART alebo eRELAXBulexTermostat MiGo s pripojením eBUSSaunier DuvalTermostat MiGo s pripojením eBUSZoznam bude čoskoro aktualizovaný...


Niko Home Control IFTTT


Zariadenia GE

Home connect (Bosch, ...)

LG

Liebherr

Samsung

Whirlpool

(*)  Je potrebné inštalovať pomocné relé.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.