Skip to main content
Skip table of contents

Solárny režim

V dôsledku legislatívnych zmien je čím ďalej dôležitejšie optimálne využívať solárnu energiu vygenerovanú solárnymi panelmi. Zvyšovanie vlastnej spotreby skutočne znižuje náklady na distribúciu, ktoré musíte platiť prevádzkovateľovi siete.
Spôsob, akým sú tieto náklady na distribúciu implementované, sa v jednotlivých krajinách líši. Vo všeobecnosti sa náklady na distribúciu vypočítajú podľa počtu kWh, ktoré si zakúpite zo siete. Počet kWh, ktoré odošlete do siete (napríklad prostredníctvom solárnych panelov) nebude odpočítaný (alebo bude odpočítaný len čiastočne).

Čo môžete urobiť v solárnom režime?


Solárny režim je režim v rámci programovacieho softvéru Niko Home Control. Solárny režim meria, či dochádza k nadmernej produkcii energie zo solárnych panelov. Prostredníctvom pripojenia k smart/digitálnemu meraču alebo meracím svorkám Niko Home Control každú sekundu meria, či do siete odosielate elektrickú energiu. Ak v súčasnom období dochádza ku konštantnému odosielaniu elektrickej energie (> 300 W), solárny režim bude môcť automaticky aktivovať spotrebiče. V rámci programovacieho softvéru Niko Home Control alebo v aplikácii Niko Home môžete nakonfigurovať, ktorých spotrebičov sa to bude týkať, a poradie, v ktorom budú spotrebiče aktivované.

Čo potrebujete?


Niko Home Control pre tradičnú kabelážNiko Home Control pre zbernicovú kabeláž

Vaša elektroinštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Vaša elektroinštalácia obsahuje bezdrôtový smart hub.
 • Vaša elektroinštalácia je nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho systému (verzia 2.8.5 alebo vyššia).
 • Máte k dispozícii P1 kábel (dodáva sa s bezdrôtovým smart hub).
 • Máte jeden z nasledujúcich digitálnych alebo smart meračov s aktívnym portom P1:
  • digitálny merač od spoločnosti Fluvius,
  • smart merač od spoločnosti Ores,
  • smart merač od spoločnosti Sibelga,
  • smart merač od spoločnosti Resa,
  • smart merač DSMR verzie 2, 4 z 5 (Holandsko).
 • Ak ste v Belgicku, musíte kontaktovať správcu distribučnej siete, aby vám aktivoval port P1.

Vaša elektroinštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Vaša inštalácia obsahuje connected controller II.
 • Vaša inštalácia obsahuje modul merania elektrickej energie (3 kanály).
  Meracie kanály sú pripojené k hlavnému pripojeniu za meračom a sú nakonfigurované na typ merania „globálne meranie“.
 • Vaša elektroinštalácia je nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho systému (verzia 2.10 alebo vyššia).

Ktoré zariadenia môžete aktivovať v solárnom režime?


Ako aktivujem prepojenie medzi solárnym režimom a zariadením tretej strany?


Zariadenia od partnerov Niko môžete aktivovať prostredníctvom partnerského API. Ak máte smart zariadenie, môžete aktivovať prepojenie pomocou IFTTT.

Partnerské API

Solárny režim môže spustiť určité akcie v systéme partnera. Kúrenie môžete nastaviť o pár stupňov vyššie, keď vaše solárne panely napríklad produkujú nadmerné množstvo energie, alebo môžete zvýšiť teplotu horúcej vody.

Viac informácií o jednotlivých systémoch nájdete na jednotlivých stránkach našich partnerov.

IFTTT

Máte smart zariadenie, ktoré chcete aktivovať so solárnym režimom? Môžete tak urobiť prepojením medzi Niko Home Control a IFTTT. Prostredníctvom IFTTT môžete aktivovať viac ako 500 rôznych systémov, keď vaše solárne panely produkujú nadmerné množstvo energie.

Postup
 1. Aktivujte prepojenie medzi Niko Home Control a appletom IFTTT na vašom inteligentnom zariadení.
 2. V rámci programovacieho softvéru Niko Home Control:
  1. Vytvorte virtuálne zariadenie.
  2. Vytvorte základnú akciu prostredníctvom virtuálneho zariadenia, ktoré sa zobrazuje len v aplikácii a/alebo na dotykovej obrazovke.
 3. V rámci programovacieho softvéru Niko Home Control alebo aplikácie Niko Home:
  1. Vytvorte solárny režim.
  2. Vyberte virtuálne zariadenie ako jedno zo zariadení v solárnom režime.
 4. Na webovej stránke IFTTT vytvorte IFTTT recept (postup):
  1. Prejdite na adresu https://ifttt.com/create/.
  2. Pre podmienku If This (Ak) vyberte službu Niko Home Control.
  3. Kliknite na spúšťač Device turned on (Zariadenie je zapnuté) a vyberte virtuálne zariadenie.
  4. Kliknite na Create trigger (Vytvoriť spúšťač).
  5. Pre Then That (Tak) vyberte službu a akciu, ktorú chcete aktivovať, keď vaše solárne panely produkujú nadmerné množstvo solárnej energie.
  6. Kliknite na Connect.

Ako deaktivujem pripojenie medzi solárnym režimom a zariadením?


Ak nechcete aktivovať pripojené zariadenia, keď vaše solárne panely produkujú nadmerné množstvo energie, môžete deaktivovať solárny režim v aplikácii Niko Home, na dotykovej obrazovke alebo na Digital black na záložke Ovládanie.

Na pridanie zariadení do solárneho režimu alebo ich odstránenie môžete použiť programovací softvér alebo ponuku Nastavenia. Takto môžete pokračovať a optimalizovať svoju inštaláciu Niko Home Control.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.