Skip to main content
Skip table of contents

Viessmann - Káblové pripojenie - vykurovanie/chladenie multizóny

Čo budete potrebovať?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

Budete potrebovať konkrétnu elektrickú kabeláž.Vaša inštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Obsahuje modul connected controller II.

 • Musí byť nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.17 alebo vyššia).

Ak chcete používať ovládanie termostatu Niko Home Control pre multizónu, budete potrebovať nasledujúce:

 • digitálny bezpotenciálový vstupný modul pre Niko Home Control (550-00210) s aspoň jedným neobsadeným vstupom

 • dodatočný 230 V/bezpotenciálový kontaktný modul (napr. Finder 22.32.0.230.1xx0) pre inštalácie Viessmann s jedným prístrojovým spodkom

 • modul pre vykurovanie alebo chladenie pre Niko Home Control (550-00150) (na každé štyri zóny je potrebný ďalší modul)

 • jeden termostat na každú zónu:

  • jednotku Digital black, 24 V (550-1800X)

  • tlačidlo s LED a senzormi komfortu

Logo Viessmann

Váš partnerský systém musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Ide o systém tepelného čerpadla Viessmann, ktorý podporuje:

  • len kúrenie

  • kúrenie/chladenie

 • Má vyrovnávaciu nádrž

Kontakt na tepelnom čerpadle, ktorý indikuje, či je aktívny režim kúrenia/chladenia.

Schéma zapojenia pre vykurovanie/chladenie multizóny

Nižšie uvedená tabuľka znázorňuje, ako môžete používať Niko Home Control spolu so systémom Viessmann a aktivovať Niko režimy.

Nastavenie Niko Home Control

Schéma zapojenia

Aktivovať Niko režim s partnerským systémom

Vykurovanie/chladenie multizóny –
Prepínanie režimu vykurovania/chladenia spúšťa partnerský systém
(ovládanie čerpadla nie je potrebné)

Vitocal s W01C:

Wiring diagram Viessmann

Vitocal s jedným prístrojovým spodkom:

Wiring diagram Viessmann

Kontakt na tepelnom čerpadle zabezpečuje signál pre inštaláciu Niko Home Control na prepínanie z režimu vykurovania do režimu chladenia a naopak.

Ak používate jednotku Viessmann Vitocal s ovládačom W01C:

 • Pripojte konektorový kontakt 211.5 (senzorový vstup) na vstup digitálneho bezpotenciálového vstupného modulu NHC Digital

Ak používate jednotku Viessmann Vitocal s jedným prístrojovým spodkom:

 • Pripojte konektorový kontakt 171.8 (230 V vodič L) a konektorový kontakt 171.6 (230 V vodič N) prostredníctvom externého 230 V bezpotenciálového relé na vstup digitálneho bezpotenciálového vstupného modulu NHC Digital

Vykurovanie/chladenie multizóny so zónovými ventilmi je možné použiť len vtedy, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

 • Tepelné čerpadlo má paralelne pripojenú vyrovnávaciu nádrž ako aj dodatočný obtokový okruh.

 • Tepelné čerpadlo zohľadňuje len reguláciu v závislosti od počasia, program podľa hodín (alebo manuálny) a teplotu prietoku T0.

 • Tepelné čerpadlo sa rozhoduje medzi kúrením a chladením v závislosti od počasia. Termostaty Niko Home Control musia byť vynútené/zablokované v príslušnom režime prostredníctvom Niko Home Control digitálneho vstupného modulu pripojeného k výstupu PK2.

  • Vstup zatvorený = chladenie

  • Vstup otvorený = kúrenie

Príklady programovania HVAC nájdete v časti Príklady programovania pre Niko Home Control.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.