Skip to main content
Skip table of contents

Viessmann - Káblové pripojenie - Energie (prostredníctvom kontaktov SG-ready)

Čo budete potrebovať?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

Je potrebná určitá elektrická kabeláž.Vaša inštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Obsahuje modul connected controller II.

 • Musí byť nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.17 alebo vyššia).

Ak chcete používať úsporné režimy systému Niko Home Control (napr. solárny režim alebo režim šetrenia v špičke), budete potrebovať nasledujúce:

ALEBO

Dvojitý smart spínač je možné umiestniť na DIN lištu pomocou modulárneho držiaka (napr. Legrand 412950)

Vaša inštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Obsahuje bezdrôtový smart hub.

 • Musí byť nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.17 alebo vyššia).

Ak chcete používať úsporné režimy systému Niko Home Control (napr. solárny režim alebo režim šetrenia v špičke), budete potrebovať nasledujúce:

Dvojitý smart spínač je možné umiestniť na DIN lištu pomocou modulárneho držiaka (napr. Legrand 412950)

Logo Viessmann

Váš partnerský systém musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Ide o tepelné čerpadlo alebo kotol s tepelným čerpadlom značky Viessmann s kontaktmi Smart Grid ready (pripravenými na inteligentnú sieť).

Partnerský systém musí byť nakonfigurovaný tak, aby bolo možné správne používať kontakt SG-ready.


Schémy zapojenia pre úsporné režimy (s kontaktmi pripravenými na inteligentnú sieť – SG ready)

Nižšie uvedená tabuľka obsahuje viaceré možnosti, ako používať Niko Home Control spolu so systémom Viessmann a aktivovať Niko režimy (solárny režim a režim šetrenia v špičke).

Nastavenie Niko Home Control

Schéma zapojenia

Aktivovať Niko režim s partnerským systémom

Niko Home Control zbernicový systém (connected controller) so spínacím modulom

Wiring diagram bus 230V

Ak používate jednotku Viessmann Vitocal s ovládačom W01C:

 • Pripojte kontakty Smart Grid Ready 1 na konektorový kontakt ovládača W01C 216.1 (vstup C)

 • Pripojte kontakty Smart Grid Ready 2 na konektorový kontakt ovládača W01C 216.4 (vstup D)

Ak používate jednotku Viessmann Vitocal s jedným prístrojovým spodkom:

 • Pripojte kontakty Smart Grid Ready 1 na konektorový kontakt jedného prístrojového spodku 143.4 (vstup C)

 • Pripojte kontakty Smart Grid Ready 2 na konektorový kontakt jedného prístrojového spodku 143.5 (vstup D)


Niko Home Control zbernicový systém (connected controller) s dvojitým smart spínačom

ALEBO

Niko Home Control bezdrôtová inštalácia (bezdrôtový smart hub) s dvojitým smart spínačom

Wiring diagram 230V

Nastavenia pre úsporné režimy (s kontaktmi pripravenými na inteligentnú sieť – SG ready)

Podrobné informácie o Viessmann SG Ready a potrebnej konfigurácii nájdete na stránke https://viessmann.showpad.com/share/8DWPGjjIb48WJpuFq2Sf2

Príklady programovania SG-ready nájdete v časti Príklady programovania pre Niko Home Control.

Niko režim

Stav pripravenosti pre Smart Grid

Výstupný kontakt Niko Smart Grid

Nastavenie

Solárny režim

Vynútené zapnutie

Smart Grid Ready 1

ZAP (zatvorené)

Smart Grid Ready 2

ZAP (zatvorené)

Vylepšený komfort

Smart Grid Ready 1

VYP (otvorené)

Smart Grid Ready 2

ZAP (zatvorené)

Režim šetrenia v špičke

Vynútené vypnutie

Smart Grid Ready 1

ZAP (zatvorené)

Smart Grid Ready 2

VYP (otvorené)

Normálny režim

Bežná prevádzka

Smart Grid Ready 1

VYP (otvorené)

Smart Grid Ready 2

VYP (otvorené)

Parametre v režime šetrenia v špičke a solárnom režime odporúčame konfigurovať nasledujúcim spôsobom:

Solárny režim

 • Úroveň prebytočnej solárnej energie, pri ktorej sa zariadenie aktivuje: 50 % výkonu kompresora tepelného čerpadla

 • Minimálna dĺžka aktivácie: 1 hodina

Voliteľné: nastavte najneskorší čas spustenia a trvanie, aby ste zabezpečili aktiváciu zariadenia pred špičkou

Režim šetrenia v špičke

 • Maximálna spotreba elektrickej energie: 100 % výkonu kompresora tepelného čerpadla

 • Cieľová hodnota v špičke: maximálna úroveň výkonu, ktorá by mala spustiť vypnutie zariadení

 • Typ režimu šetrenia v špičke:

  • Prediktívny (kapacitná tarifa vo Flámsku)

  • Priamy

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.