Skip to main content
Skip table of contents

Vaillant a Niko Home Control

V prípade inštalácie používajúcej verziu 2.16 alebo staršiu môžete prepojenie medzi aplikáciami Niko Home Control a Vaillant aktivovať a deaktivovať na stránke mynikohomecontrol.niko.eu.

Čo môžete urobiť vďaka Niko Home Control?

Keď použijete Niko Home Control so svojím systémom Vaillant, môžete:


používať podporované pripojené systémy 

využívať aplikáciu vSMART/eRELAX

využívať aplikáciu myVaillant

skontrolovať a ovládať teplotu v miestnosti (jedna  zóna)

skontrolovať a ovládať teplotu v miestnosti (viac zón)


skontrolovať vonkajšiu teplotu

vybrať vykurovací režim (napríklad režim doma alebo mimo domu)


vybrať režim prevádzky (napr. leto, zima, ochrana proti zamrznutiu)


skontrolovať a zvýšiť teplotu ohrevu vody


vybrať vykurovací režim (VYP, manuálne, harmonogram, mimo domu, turbo) (*)


(*) Funkcia turbo je k dispozícii len pre ohrev úžitkovej vody v domácnosti

     

Funkcie Vaillant sa automaticky zobrazia vo vašej aplikácii Niko Home Control a na vašich dotykových obrazovkách po tom, ako aktivujete prepojenie medzi týmito dvoma systémami. Tieto funkcie môžete kombinovať v režimoch/akciách na ovládanie viacerých položiek súčasne pomocou jednoduchého stlačenia jedného tlačidla (napr. zhasnúť všetky svetlá a znížiť nastavenú teplotu pomocou tlačidla „odchádzam z domu“).

 • Dostupné funkcie v rámci elektroinštalácie Niko Home Control závisia od špecifických vlastností systému Vaillant.

 • Na upravovanie pokročilejších nastavení a konfigurácií môžete vždy použiť aplikáciu vSMART/eRELAX alebo myVaillant. Aplikácia SENSO nepodporuje Niko Home Control. 


Čo budete potrebovať?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

 • Nie je potrebná žiadna ďalšia elektrická kabeláž.

 • Na nastavenie prepojenia medzi oboma systémami vám úplne postačí počítač s webovým prehliadačom a pripojením na internet.


Vaša elektroinštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Musí obsahovať  bezdrôtový smart hub alebo  connected controller II.

 • Musí byť nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.17 alebo vyššia).

 • Musí mať aktívne pripojenie na internet.

 • Musí byť registrovaná a musíte mať poruke svoju e-mailovú adresu a heslo.

 • Ak chcete využívať funkcie Vaillant v kombinácii s akciami Niko Home Control, tieto akcie musia byť naprogramované prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control potom, ako bude prepojenie aktivované.

Musíte mať zaregistrovanú elektroinštaláciu Niko Home Control na stránke mynikohomecontrol.niko.eu.

Váš systém Vaillant spĺňa nasledujúce požiadavky:

 • Musí to byť kotol/tepelné čerpadlo s pripojením eBUS.

 • Musí obsahovať jeden alebo viaceré z nasledujúcich termostatov:

  • termostat podporovaný aplikáciou vSMART/eRELAX

  • sensoCOMFORT VRC 720, sensoHOME VRT 380 alebo sensoROOM VRT 51f termostat podporovaný aplikáciou MyVaillant

 • Musí mať aktívne pripojenie na internet.

 • Musí byť zaregistrovaný

 • Musíte mať svoju registračnú e-mailovú adresu poruke.

 • Musí obsahovať komunikačnú jednotku Vaillant a  musíte mať k dispozícii jej sériové číslo.

Sériové číslo nájdete na komunikačnej jednotke:

 • na zadnej strane alebo vnútornej strane jednotky pod čiarovým kódom,

 • v aplikácii vSMART/eRELAX alebo myVaillant


Ako aktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a vaším systémom Vaillant?

Prepojenie aktivujete pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. O pomoc požiadajte profesionálneho inštalatéra.

Ak už máte aktivované prepojenie medzi Niko Home Control a Vaillant, mal by vám do hodiny prísť potvrdzovací e-mail od spoločnosti Vaillant. Postupujte podľa pokynov

Ako deaktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a vaším systémom Vaillant?

Prepojenie deaktivujete pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. O pomoc požiadajte profesionálneho inštalatéra.

Po deaktivovaní prepojenia dôjde k nasledujúcej situácii:

 • Funkcie Vaillant zmiznú z vašich aplikácií Niko Home Control, dotykových obrazoviek a Digital black.

 • Pri použití v rámci akcií Niko Home Control sa nevykonajú funkcie Vaillant.


Ako (de)aktivujete základné akcie a režimy Niko Home Control, ktoré používajú váš systém Vaillant?

Prepojenie deaktivujete pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. O pomoc požiadajte profesionálneho inštalatéra.
Základné akcie a režimy sa aktualizujú prostredníct vom programovacieho softvéru Niko Home Control.
Požiadavky a podrobné pokyny nájdete v návode k softvéru.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.