Skip to main content
Skip table of contents

Sonos a Niko Home Control

Čo môžete urobiť vďaka Niko Home Control?

K funkciám svojich audio systémov môžete mať prístup priamo prostredníctvom aplikácie Niko Home, jednotky Digital black alebo dotykovej obrazovky. Môžete ich takisto použiť v režimoch a/alebo podmienkach na súčasné ovládanie viacerých zariadení stlačením jediného tlačidla (napr. aktivovaním scény v jedálni, ktorá nastaví správnu úroveň osvetlenia a zapne hudbu).

Používanie Niko Home Control spolu so systémom Sonos vám umožní využívať nasledujúce funkcie:

 • zapnúť a vypnúť hudbu,

 • ovládať hlasitosť,

 • stlmiť hudbu a znovu zapnúť zvuk,

 • vybrať obľúbené skladby, ktoré ste pridali do „My Sonos“

 • používať reproduktory v režimoch

 • používať reproduktory v podmienkach (potom/alebo).

 • Funkcie dostupné v Niko Home Control závisia od konkrétnych nainštalovaných funkcií systému Sonos.

 • Vždy môžete použiť aplikáciu Sonos na pokročilejšie nastavenia a konfigurácie.

 • Rádiové stanice si môžete uložiť do obľúbených položiek v sekcii "Stanice" v časti "My Sonos". Ich pridanie do sekcie "Sonos Radio" nebude fungovať.


Čo potrebujete?

Všeobecné

 • Nie je potrebná žiadna ďalšia elektrická kabeláž.

 • Obidva systémy ste pripojili k rovnakej domácej sieti prostredníctvom kábla a/alebo Wi-Fi.

Vaša elektroinštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Vaše reproduktory Sonos musia používať softvér verzie Sonos S1 alebo Sonos S2. K jednej inštalácii Niko Home Control však nemôžete pripojiť obe verzie súčasne. Vždy môže byť pripojená iba jedna verzia.

 • Vaše reproduktory Sonos sú už nainštalované.


Ako (de)aktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a vaším systémom Sonos?

Prepojenie deaktivujete pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. O pomoc požiadajte profesionálneho inštalatéra.
Základné akcie a režimy sa aktualizujú prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control.
Požiadavky a podrobné pokyny nájdete v návode k softvéru.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.