Skip to main content
Skip table of contents

Remeha - Káblové pripojenie - vykurovanie/chladenie multizóny

Čo budete potrebovať?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

Budete potrebovať konkrétnu elektrickú kabeláž.Vaša inštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Obsahuje modul connected controller II.

 • Musí byť nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.17 alebo vyššia).

Ak chcete používať ovládanie termostatu Niko Home Control pre multizónu, budete potrebovať nasledujúce:

 • spínací modul pre Niko Home Control (550-00103 alebo 550-00106) s jedným neobsadeným výstupom

 • digitálny bezpotenciálový vstupný modul pre Niko Home Control (550-00210) s aspoň jedným neobsadeným vstupom

 • modul pre vykurovanie alebo chladenie pre Niko Home Control (550-00150) (na každé štyri zóny je potrebný ďalší modul)

 • jeden termostat na každú zónu:

  • jednotku Digital black, 24 V (550-1800X)

  • tlačidlo s LED a senzormi komfortu

Logo Viessmann

Váš partnerský systém musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Ide o systém tepelného čerpadla Remeha, ktorý podporuje:

  • len kúrenie

  • kúrenie/chladenie

 • Má vyrovnávaciu nádrž

X1 výstupný kontakt na doske SCB-01, ktorý indikuje, či je aktivovaný režim vykurovania/chladenia.

Vstupný kontakt R-bus na jednotke EHC-05 Neptuna PCB sa používa na požiadavku vykurovania/chladenia.

Schéma zapojenia pre vykurovanie/chladenie multizóny

Nižšie uvedená tabuľka znázorňuje, ako môžete používať Niko Home Control spolu so systémom Remeha a aktivovať Niko režimy.

Nastavenie Niko Home Control

Schéma zapojenia

Aktivovať Niko režim s partnerským systémom

Vykurovanie/chladenie multizóny –
Prepínanie režimu vykurovania/chladenia spúšťa partnerský systém
(ovládanie čerpadla nie je potrebné)

EHC-05 Neptuna PCB:

Wiring diagram Remeha

Doska SCB-01:

Wiring diagram Remeha

Vstupný kontakt R-bus na konektore X12 jednotky EHC-05 Neptuna PCB sa používa na požiadavku vykurovania/chladenia. Musíte pripojiť 2 vstupy na R-bus k výstupu vykurovaniu/chladenia (H/C) a spoločnému výstupu modulu NHC HVAC

X1 výstupný kontakt na doske SCB-01 indikuje, či je aktivovaný režim vykurovania/chladenia. NO a spoločné výstupy z kontaktu X1 musíte pripojiť na vstup a spoločný digitálny bezpotenciálový vstupný modul NHC Digital

Vykurovanie/chladenie multizóny so zónovými ventilmi je možné použiť len vtedy, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

 • Tepelné čerpadlo má paralelne pripojenú vyrovnávaciu nádrž ako aj dodatočný obtokový okruh.

 • Tepelné čerpadlo zohľadňuje len reguláciu v závislosti od počasia, program podľa hodín (alebo manuálny) a teplotu prietoku T0.

 • Tepelné čerpadlo sa rozhoduje medzi kúrením a chladením v závislosti od počasia. Termostaty Niko Home Control musia byť vynútené/zablokované v príslušnom režime prostredníctvom Niko Home Control digitálneho vstupného modulu pripojeného k výstupu X1.

  • Vstup zatvorený = chladenie

  • Vstup otvorený = kúrenie

Príklady programovania HVAC nájdete v časti Príklady programovania pre Niko Home Control.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.