Skip to main content
Skip table of contents

Remeha a Niko Home Control

Čo môžete urobiť vďaka kombinácii systémov Remeha a Niko Home Control?

Keď použijete Niko Home Control v kombinácii so systémom Remeha, umožní vám to:

 1. V kombinácii s Niko Home Control môžete svoj systém Remeha použiť na ovládanie vykurovania a chladenia multizóny.
  Pripojte svoj systém Remeha prostredníctvom Niko Home Control modulu na vykurovanie alebo chladenie multizóny (550-00150) a tlačidiel s LED a senzormi komfortu.
  K dispozícii sú rôzne funkcie v závislosti od toho, či inštalácia Niko Home Control obsahuje smart hub alebo connected controller.

 2. Okrem toho môžete v rámci Niko Home Control používať úsporné režimy ako: solárny režim a režim šetrenia v špičke.
  Tieto funkcie aktivujete pripojením systému Remeha prostredníctvom kontaktov SG-ready.

Vykurovanie a chladenie multizóny

So smart hubom (552-00001)

S connected controller (550-00003)

Použivanie riešenia Remeha pre multizónu

Nedostupné

 • Používanie ovládania jednej zóny alebo multizóny

 • Kontrolovanie a nastavenie teploty v miestnosti

 • Výber režimu vykurovania (napr. doma, preč, dovolenka)

 • Kontrolovanie a nastavenie týždenného programu

Používanie Niko Home Control modulu pre vykurovanie alebo chladenie multizóny (550-00150) a tlačidiel s LED a senzormi komfortu

Automatizovanie úspory energie

So smart hubom (552-00001)

S connected controller (550-00003)

Používanie kontaktov SG-ready (pripravené na inteligentnú sieť)

 • Solárny režim

 • Režim šetrenia v špičke

 • Solárny režim

 • Režim šetrenia v špičke

Ako aktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a systémom Remeha?

Prepojenie medzi Niko Home Control a systémom Remeha môžete aktivovať alebo deaktivovať prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control.
Akékoľvek základné akcie a režimy prepojené so systémom Remeha sa takisto aktualizujú prostredníctvom programovacieho softvéru.
Požiadavky a podrobné pokyny nájdete v návode k softvéru.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.