Skip to main content
Skip table of contents

Remeha - Káblové pripojenie - Energie (prostredníctvom kontaktov SG-ready)

Čo budete potrebovať?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

Je potrebná určitá elektrická kabeláž.Vaša inštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Obsahuje modul connected controller II.

 • Musí byť nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.17 alebo vyššia).

Ak chcete používať úsporné režimy systému Niko Home Control (napr. solárny režim alebo režim šetrenia v špičke), budete potrebovať nasledujúce:

ALEBO

 • wireless bridge (550-00640) a

 • jeden dvojitý smart spínač (552-721X2) spolu s modulmi na bezpotenciálové kontakty (napr. Finder 22.32.0.230.1xx0)

Dvojitý smart spínač je možné umiestniť na DIN lištu pomocou modulárneho držiaka (napr. Legrand 412950)

Vaša inštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Obsahuje bezdrôtový smart hub.

 • Musí byť nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.17 alebo vyššia).

Ak chcete používať úsporné režimy systému Niko Home Control (napr. solárny režim alebo režim šetrenia v špičke), budete potrebovať nasledujúce:

 • jeden dvojitý smart spínač (552-721X2) spolu s modulmi na bezpotenciálové kontakty (napr. Finder 22.32.0.230.1xx0)

Dvojitý smart spínač je možné umiestniť na DIN lištu pomocou modulárneho držiaka (napr. Legrand 412950)

Logo Viessmann

Váš partnerský systém musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Ide o tepelné čerpadlo alebo kotol s tepelným čerpadlom značky Remeha s kontaktmi Smart Grid ready (pripravenými na inteligentnú sieť).

Partnerský systém musí byť nakonfigurovaný tak, aby bolo možné správne používať kontakt SG-ready.


Schémy zapojenia pre úsporné režimy (s kontaktmi pripravenými na inteligentnú sieť – SG ready)

Nižšie uvedená tabuľka obsahuje viaceré možnosti, ako používať Niko Home Control spolu so systémom Remeha a aktivovať Niko režimy (solárny režim a režim šetrenia v špičke).

Nastavenie Niko Home Control

Schéma zapojenia

Aktivovať Niko režim s partnerským systémom

Niko Home Control zbernicový systém (connected controller) so spínacím modulom

Wiring diagram Bus Potential free

Ak používate jednotku Remeha EHC-05 Neptuna PCB :

 • Pripojte kontakty Smart Grid Ready 1 na konektor X12 – kontakt BL1 IN (vstupy NO a C) na jednotke EHC-05 Neptuna PCB

 • Pripojte kontakty Smart Grid Ready 2 na konektor X12 – kontakt BL2 IN (vstupy NO a C) na jednotke EHC-05 Neptuna PC

Ak používate jednotku Remeha CU-HW-01 Azorra Ace PCB :

 • Pripojte kontakty Smart Grid Ready 1 na konektor X12 kontakt D.I1 (vstupy NO a C) na jednotke CU-HW-01 Azorra Ace PCB

 • Pripojte kontakty Smart Grid Ready 1 na konektor X12 kontakt D.I2 (vstupy NO a C) na jednotke CU-HW-01 Azorra Ace PCB


Niko Home Control zbernicový systém (connected controller) s dvojitým smart spínačom

ALEBO

Niko Home Control bezdrôtová inštalácia (bezdrôtový smart hub) s dvojitým smart spínačom

Wiring diagram Potential free

Nastavenia pre úsporné režimy (s kontaktmi pripravenými na inteligentnú sieť – SG ready)

Príklady programovania SG-ready nájdete v časti Príklady programovania pre Niko Home Control.

Niko režim

Stav pripravenosti pre Smart Grid

Výstupný kontakt Niko Smart Grid

Nastavenie

Solárny režim

Vynútené zapnutie

Smart Grid Ready 1

ZAP (zatvorené)

Smart Grid Ready 2

ZAP (zatvorené)

Vylepšený komfort

Smart Grid Ready 1

VYP (otvorené)

Smart Grid Ready 2

ZAP (zatvorené)

Režim šetrenia v špičke

Vynútené vypnutie

Smart Grid Ready 1

ZAP (zatvorené)

Smart Grid Ready 2

VYP (otvorené)

Normálny režim

Bežná prevádzka

Smart Grid Ready 1

VYP (otvorené)

Smart Grid Ready 2

VYP (otvorené)

Parametre v režime šetrenia v špičke a solárnom režime odporúčame konfigurovať nasledujúcim spôsobom:

Solárny režim

 • Úroveň prebytočnej solárnej energie, pri ktorej sa zariadenie aktivuje: 50 % výkonu kompresora tepelného čerpadla

 • Minimálna dĺžka aktivácie: 1 hodina

Voliteľné: nastavte najneskorší čas spustenia a trvanie, aby ste zabezpečili aktiváciu zariadenia pred špičkou

Režim šetrenia v špičke

 • Maximálna spotreba elektrickej energie: 100 % výkonu kompresora tepelného čerpadla

 • Cieľová hodnota v špičke: maximálna úroveň výkonu, ktorá by mala spustiť vypnutie zariadení

 • Typ režimu šetrenia v špičke:

  • Prediktívny (kapacitná tarifa vo Flámsku)

  • Priamy

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.